Poezii Traian Dorz

HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORŢI

Hristos a înviat din morţi,
ce bucurie sfântă!
şi îngerii din ceruri, toţi,
şi lumea-ntreagă cântă!

– Veniţi, voi toţi cei vii, cântaţi
cu morţii din mormânturi,
mărire Lui şi slavă-I daţi
prin mii şi mii de cânturi!

Veniţi, luaţi lumina Sa,
căci vremea e aproape,
când slava Lui va lumina
peste pământ şi ape!

Voi, câţi vă credeţi buni, veniţi,
primiţi această veste;
în dragoste de n-o trăiţi,
credinţa moartă este!

Veniţi, voi, care-aţi fost uitaţi,
azi ceasul vostru bate,
prin Jertfa Lui aţi fost iertaţi
de orişice păcate!

Veniţi, voi, câţi sunteţi bogaţi,
în cer s-aveţi avere,
pentru Hristos vă lepădaţi
de aurul ce piere!

Veniţi voi, care-aţi flămânzit,
porniţi pe calea nouă,
căci ceru-ntreg l-a pregătit
Hristos să vi-l dea vouă!

Veniţi, voi, cei orfani şi goi,
ce nu cunoaşteţi mamă,
cu drag v-aşteaptă El pe voi,
iubirea Lui vă cheamă!

Voi, împăcaţi-vă, duşmani,
căci Domnul Păcii-nvie,
cântaţi Celui Fără-de-Ani
cântări de bucurie!

Iar voi, cei ce L-aţi cunoscut
când v-a scăpat din rele,
răscumpăraţi timpul pierdut,
căci zilele sunt grele!

Hristos a înviat din morţi,
a triumfat Iubirea!…
Îi cântă îngerii Lui toţi,
Îi cântă-ntreagă Firea.

Cântaţi toţi Fiului de Sus,
vestiţi puterea-I sfântă;
a înviat Iisus, Iisus,
azi lumea-ntreagă cântă!…

TRAIAN DORZ din ”Cântările Dintâi”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lasă un răspuns