Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home HRISTOS ESTE TOTUL

HRISTOS ESTE TOTUL

HRISTOS ESTE TOTUL

1. Lumina este înţelepciunea prin care au fost concepute toate.
Materia din care au fost zidite toate.
Echilibrul prin care se ţin toate.
Şi rostul prin care sunt îndreptăţite toate.
Iar Lumina aceasta este Hristos (In 8, 12).

2. Hristos este Prima Înţelepciune (Prov 8, 22-36) – Ideea.
Hristos este a Doua Înţelepciune (In 1, 1) – Cu-vântul.
Hristos este a Treia Înţelepciune (Rom 11, 35) – Realizarea.
Hristos este a Patra Înţelepciune (Iov 11, 5-9) – Scopul.
Hristos este Permanenta Înţelepciune (Col 1, 19) – Durata.
Hristos este Desăvârşita Înţelepciune (Evr 1, 3) – Ar¬monia.
Hristos este Eterna Înţelepciune (Apoc 4, 11) – Sta-tornicia.
Hristos este Ultima Înţelepciune (I Cor 15, 24-28) – Dumnezeu.

3. Omul care trăieşte în păcat – şi nu vrea să se elibereze de el – este un nebun, care iubeşte noroiul şi se complace în noroi.
Tot ce este în Hristos este în Lumină.
Oricine nu vine la El este în noapte.

4. Nimic nu se poate alege şi aşeza echilibrat fără lumina lui Dumnezeu.
Nimic nu poate porni bine. Nici merge bine. Şi cu atât mai mult nu poate ajunge bine la sfârşit fără Lumină.
Când faci ceva în întuneric, iar la urmă te uiţi la lumină ce ai făcut – cât de urât apare lucrul tău!
Aşa este şi când ai a face cu un om fără Hristos.

5. Normal, pe pământ, averile ar trebui să fie în mâinile oamenilor darnici şi binefăcători. Căci ei au milă de semenii lor şi doresc să-i ajute. Fiind bogaţi, ei i-ar putea ajuta…
Dar bogăţii lumeşti nu pot avea toţi; însă duhov-niceşti pot.
Cine Îl are pe Hristos are avuţia cea mai mare – şi poate face cele mai multe dărnicii.

6. De fapt, averile lumeşti sunt în stăpânirea celor zgârciţi.
Iar zgârcitul este ca un câine ce stă pe o căpiţă de fân: nici el nu mănâncă din ce are – şi nici nu lasă pe bieţii boi flămânzi să mănânce.
Şi câte alte nepotriviri ca asta mai sunt pe lume!

7. Pe scaunele înalte ar trebui să stea cei smeriţi, fiindcă ei nu se îngâmfă şi nu-i asupresc pe cei ne-vinovaţi.
Dar de obicei stau cei îngâmfaţi şi aspri, iar aceştia sunt asupritori şi tirani pentru semenii lor.
Va veni însă vremea când aceste lucruri se vor schimba, pentru că este scris: Domnul va înălţa pe cei smeriţi şi va prăbuşi pe cei mândri.

8. Judecători ar trebui să fie numai oamenii cei mai drepţi din lume, căci ei nu fac nedreptate nimănui.
Dar de cele mai multe ori sunt acolo oamenii cei mai fără milă şi mai fără teamă de păcat. Ca să se îm-plinească celălalt cuvânt, care zice: Judecata va fi fără milă pentru cel ce n-a avut milă.

9. Puterea şi stăpânirea, tronurile şi domniile din lumea aceasta ar trebui să fie numai în mâinile oamenilor blânzi şi iubitori.
Pentru că numai nişte astfel de oameni ar aşeza o pace fericită, o armonie desăvârşită şi o înţelegere ade-vărată între popoarele pământului.
Şi aşa va fi când va domni Hristos – Împăratul Păcii.

10. Abia atunci când va domni Împărăţia Păcii va fi potrivire pentru toţi.
Abia atunci va fi pace şi dreptate.
Dar până atunci ne îndurerează mereu nepotrivi-rile…
Şi sângerăm printre ele răbdând, nădăjduind şi ru-gându-ne.
Vino, Doamne Iisuse!

va urma

Traian Dorz, din ”Sãgețile biruitoare”

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!