Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home HRISTOS ESTE TOTUL (II)

HRISTOS ESTE TOTUL (II)

HRISTOS ESTE TOTUL (II)

11. Omul înţelept nu se făleşte nici măcar cu ziua de azi, fiindcă în orice clipă se poate întâmpla orice ne-norocire.
Câtă vreme omul nu-şi cunoaşte viitorul nici cu o clipă înainte, el se poate teme de orice.
Nimeni nu-i sigur nicăieri, ci oricine este primejduit oriunde.

12. Fericit este orice om care îşi cunoaşte bine marginile până la care se cuvine să se întindă
şi care nu trece peste limita bunei-cuviinţe nici-odată.
Acel om chibzuit şi înţelept nu va fi nici de ruşine şi nici de pagubă, niciodată.

13. Planificarea muncii viitoare este înţelepciune şi prevederi.
Împărţirea cu grijă a timpului, a muncii şi a hranei pentru ziua de mâine este cumpătare şi economie.
Punerea în ordine a oricărui lucru,
pregătirea pentru iarnă, pentru lipsuri, pentru bă-trâneţe,
toate acestea sunt virtuţi alese şi fapte pline de cuminţenie la un om luminat şi la un popor cult.
14. Omul sau poporul înţelept care lucrează în cuminţenie şi chibzuinţă nu va fi niciodată lipsit.
Nu va fi niciodată surprins nepregătit.
Nu va umbla niciodată gol
şi nu va fi niciodată zăpăcit sau neputincios.
Hristos fiind lumina lui, viaţa lui va fi echilibrată şi vrednică.

15. Omul înţelept în Hristos nu se va pomeni nici-odată venit prea târziu; ori unde nu i-ar fi locul lui.
Nu va fi nici prea la dreapta, nici prea la stânga.
Nu va merge nici prea cu unii, nici prea cu alţii.
Nici prea înghesuit, nici prea singur.
Şi, mai ales, nu va fi niciodată prea lăudăros şi în-crezut.
Aşa se poartă un om cu adevărat înţelept.

16. În toate planurile sale, omul chibzuit nu se pri-peşte şi nu se laudă. Nici cu ce are.
Dar cel nechibzuit se laudă şi cu ce nu are.

17. Ce înţelept este prevăzătorul cumpătat!
Ce minunat este omul care, împărţindu-şi cu grijă timpul zilei care vine, îşi ridică ochii smeriţi către Dumnezeu şi se roagă:
– Doamne, dacă îmi vei ajuta Tu, voi face…

18. Omul chibzuit, împărţindu-şi pâinea pentru anul care vine, îşi îndreaptă cu nădejde inima spre Dumnezeu şi zice:
– Doamne, dacă ne-o vei binecuvânta Tu, va ajunge.
19. Omul înţelept, împărţindu-şi munca sa viitoare… faptele sale viitoare… planurile sale viitoare,
îşi înalţă cu rugăciune gândurile şi nădejdile sale către Acela de voinţa Căruia depind toate şi spune li-niştit:
– Doamne, dacă vei voi Tu!

20. Omul lui Dumnezeu este şi trebuie să fie cumpătat şi atent în toate lucrurile sale.
E adevărat că, muncind cu bine şi economisind cu grijă, el nu duce lipsă de nimic.
Dar nu uită nici de datoria lui de a da Domnului partea Sa.
O, Dumnezeul nostru Înţelept şi Bun, binecuvân-tează pe orice fiu al Tău care nu-şi uită datoriile faţă de Tine şi Lucrarea Ta.
Amin.

* * *

Cuvinte înţelepte

Credinciosul e cununa a tot ce-i creat frumos,
el e chipul viu, icoana pe pământ a lui Hristos.
La această naltă stare luptă-te s-ajungi odat’,
numai cel ce-ajunge-acolo-i credincios cu-adevărat.

Traian Dorz, din ”Sãgețile biruitoare”

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!