Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos, totul… fără El, nimic…

Hristos, totul… fără El, nimic…

Hristos, totul… fără El, nimic…

Hristos cel răstignit să fie puterea ta; în El ai totul. Suferă cu El şi odihneşte-te în El. Fără El nu primi nici suferinţă, nici odihnă. Trebuie să te lepezi de tine, să nu mai trăieşti tu, să nu mai ai legături omeneşti, ci numai El să fie în tine şi tu în El.

Ce putere are acela care suferă pentru Hristos!

Cu cât sunt mai grele aceste suferinţe, mai istovitoare, cu atât cel care le rabdă pentru Hristos e mai fericit.

Chemare pentru cei tineri.

Dacă vrei să fii binecuvântat iubite tinere, intră de curând în slujba Domnului. Începe din tinereţe să lucrezi pentru El. Lucrul făcut târziu nu poate fi pus alături de cel făcut în ceasurile de dimineaţă. Şi tu ai lăsat să treacă atâţia ani, fără să faci ceva! Nimic n-ai adunat! Nici o roadă n-ai adus! Trecut-au anii şi tu tot nemântuit!…

Nu mai pierde vremea! Nu mai sta în nepăsare şi în nelucrare! Nu mai întârzia nici un ceas. Vino degrabă la Iisus. Mergi la Mântuitorul răstignit, predă-te Lui şi slujeşte-L. Face să-I slujeşti Lui! Iată-L cum stă cu coroana de spini pe cap, suferind chinurile crucii pentru tine. Smulge-te din lanţul nepăsării şi al păcatului, vino la El, dă-I Lui zilele pe care le mai ai de trăit de aici înainte şi roagă-L să te ierte, că de atâta vreme ai trăit fără să-L iubeşti şi fără să-I slujeşti.

Dar, ar putea să spună cineva: A sluji lui Dumnezeu este greu şi anevoios, o trudă mare. Dar nu este aşa! Lucrarea pe care o cere Domnul de la noi este foarte potrivită pentru noi. El nu ne trimite unde nu putem merge şi nu ne încarcă cu poveri pe care nu le putem duce. Nu! Ci El vrea să ne ducă la cunoştinţa că suntem păcătoşi, pentru ca să venim la El; vrea să ne dăm seama bine de lucrul acesta: că este bucuria noastră, datoria noastră, folosul nostru deosebit să ostenim pentru El şi să vestim virtuţile Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.Iar acelora dintre noi, care se găsesc la vârsta de 30-40 de ani şi sunt încă fără lucru, aş vrea să le strig din toată puterea în numele Domnului Iisus Hristos: Veniţi la El, mărturisiţi-I trândăvia şi toate celelalte păcate ale voastre, căutaţi harul şi îndurarea Sa şi slujiţi-I cum puteţi mai bine.

Când văd tineri sau tinere care se găsesc în floarea vârstei şi încă nu s-au întors la Dumnezeu, mă gândesc că nici Diavolul, nici lumea, nici păcatul nu trebuie să-i aibă, ci ar trebui să fie în totul ai lui Hristos. El este un Domn şi un Mântuitor aşa de bun, că aş vrea să văd toată lumea la picioarele Lui. El este vrednic ca toţi îngerii să I se plece şi toţi prinţii să-I slăvească numele. Ar fi foarte bine dacă ai face şi tu acest lucru! Ce viaţă ai putea să duci după aceea! De cât folos, de câtă fericire şi de câtă binecuvântare ai avea parte!

Intraţi în slujba Lui, tinerilor, încă de pe acum! Nu vă va părea rău! Înscrieţi-vă chiar astăzi în rândurile voluntarilor Crucii şi porniţi la lucru, la luptă, la suferinţă pentru Hristos.

La luptă, iubiţi tineri, în lucrarea Domnului Hristos, în slujba Lui, în mărturisirea numelui Său scump. Mâna pe plug şi privirea înainte! Ţintă la El!

De-ar fi să mor ca un câine… Ce mare cinste ne-a făcut El, chemându-ne să-L urmăm! Ce parte binecuvântată avem în vieţuirea după voia Sa! Chiar dacă n-aş umbla după o viaţă nemuritoare, ci aş aştepta să mor ca un câine, tot aş dori să fiu creştin. Dacă n-ar fi o viaţă dincolo, dacă n-ar fi nici cer, nici iad şi dacă n-aş avea a face decât cu durerile, luptele şi greutăţile acestei vieţi pieritoare, tot Te-aş ruga pe Tine, Doamne Iisuse, să mă înscrii şi pe mine sub steagul Tău, căci Tu dăruieşti pace şi odihnă tuturor celor care vin sub domnia şi stăpânirea Ta.

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 2)

Author: admin

Comentarii

  1. Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos Biruitorul!

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!