Mărturii Meditaţii

HRISTOS, VIŢA CEA ADEVĂRATĂ

În Evanghelia de la Ioan 15, 1-7, Iisus Se numeşte pe Sine Viţa cea adevărată; iar Tatăl cel Ceresc, lucrătorul acestei Viţe. Ramurile acesteia, ca să aducă roade, trebuie ca să fie în legătură cu tulpina, iar cele uscate sau cele care nu rodesc sunt tăiate şi aruncate în foc.

Mlădiţele, ramurile acestei Viţe, suntem noi, creştinii. Ca să aducem roade trebuie să fim în strânsă legătură cu tulpina, cu Iisus. Creştinul este curat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Multe sunt căile prin care noi putem fi în strânsă legătură cu Iisus. Rugăciunea ne apropie de Tatăl cel Ceresc, dar şi Dumnezeu Se apropie de noi; postul ne ajută să ne stăpânim poftele cele trupeşti, milostenia biruie egoismul din sufletul nostru. Rugăciunile şi milosteniile se ridică înaintea lui Dumnezeu (Fapte 10, 4).

Ce să mai spunem despre participarea noastră la Sfânta Liturghie şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului? Auzim la Sfânta Liturghie îndemnul: „toată grija cea lumească să o lepădăm“ şi „toată ziua să ne învăţăm dreptatea Ta“. Să nu uităm dragostea frăţească cu cei credincioşi şi cu cei buni, contactul nostru cu duhovnicii cei îmbunătăţiţi, legătura noastră cu fraţii noştri din Oastea Domnului. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Dumnezeu ne-a lăsat căi care duc la mântuire, ca mântuirea noastră să fie mai uşoară.

Ca să aducem roadă multă, trebuie să fim în legătură cu Iisus Care a spus ucenicilor Săi dar ne spune şi nouă: „căci fără de Mine nu puteţi face nimic (Ioan 15, 5). Iată cât de important este să fim în cea mai strânsă legătură cu tulpina, cu Iisus, mai ales acum, când diavolul dă târcoale în jurul nostru, ca să ne despartă de Scumpul nostru Mântuitor.

Sfântul Apostol Petru ne spune: „Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru diavolul umblă, răcnind ca un leu căutând pe cine să înghită. Căruia staţi împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe îndură şi fraţii voştri în lume“ (I Petru 5, 8-9).

Iubite frate, să ne silim, să ne ostenim şi să priveghem ca să fim în cea mai strânsă legătură cu tulpina Viţei, cu Iisus, ca să aducem roadă multă şi să putem birui toate ispitele care vin asupra noastră, ca să dobândim cel mai mare bun, mântuirea, viaţa cea veşnică. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Preot Nichita BĂLESCU, Viştea de Sus – Braşov

Lasă un răspuns