Traian Dorz

Iată, asupritorul nu mai este


Isaia 14, 4

Când prea îndelungată a fost vremea asupririi… când prea nedrept şi sălbatic s-a purtat asupritorul… când prea peste tot erau răspândiţi cei care pândeau viaţa şi libertatea celor nevinovaţi, ce greu era să mai creadă cel asuprit că va mai veni o vreme când se va putea ridica şi, uitându-se înapoi, să nu-l mai vadă pe cel cu biciul şi pe cel cu parul lângă el! Şi totuşi, prin puterea şi grija lui Dumnezeu, această vreme tot vine odată. Cât de fericit îşi descovoaie atunci spinarea lovită cel încovoiat! Şi cât de bucuros strigă el, cu ochii scăldaţi în lacrimi încă, mulţumind lui Dumnezeu: Iată, asupritorul nu mai este!…

Niciodată nu ne-a părut bine de răul nimănui… Dar atunci când l-am văzut pe un asupritor înlăturat… când l-am văzut pe un trufaş trântit… când l-am văzut zdrobit pe omul-fiară care simţea plăcerea să chinuiască pe alţii, băgând groaza în cel nevinovat şi asuprindu-l pe cel care nu se putea apăra de el, atunci am slăvit pe Dumnezeu cu un suflet plin de mulţumire, ca după o despovărare negrăită şi fericită. Slavă lui Dumnezeu Care are grija asta!

Biserica Domnului Hristos a cunoscut pe pământ atâţia chinuitori, atâţia asupritori şi atâtea asupriri… Toate puse la cale de marele asupritor al celor credincioşi: Satana. Desigur, s-au bucurat asupriţii ori de câte ori a fost înlăturat un asupritor şi o asuprire. Dar, câtă vreme izvorul răului încă este, atâta vreme va exista şi primejdia unor noi asupriri şi asupritori.

Slăvit să fie Domnul însă că în curând va veni vremea ca fericitul strigăt de veşnică biruinţă: „Iată, asupritorul nu mai este!“ să răsune din toate gurile fiilor lui Hristos (Luca 10, 18; Apoc. 12, 10). Binecuvântată să fie veşnic Împărăţia fără asupritori a lui Iisus Biruitorul şi Eliberatorul nostru veşnic!

Slavă Ţie, Măreţ Biruitor şi Eliberator, Iisus Hristos! Slavă Ţie, Care ai venit să-i înfrăţeşti pe toţi oamenii într-o dulce şi fericită convieţuire liberă şi armonioasă! Slavă Ţie, Care aperi totdeauna dreptatea celor sărmani şi-i înlături pe toţi asupritorii celor nevinovaţi! Slavă Ţie, Care vei nimici orice asuprire şi vei aduce domnia păcii şi libertăţii veşnice! Ajută-ne să credem în ea şi să ajungem cu bucurie la ea. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns