Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home …Iatã fericirea!

…Iatã fericirea!

…Iatã fericirea!

Este fericit lucru sã asculți și sã primești „Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu” (I Tim 1, 11). Acest lucru dãruiește omului cea dintâi cunoaștere, adicã credința (cf. Rom 10, 17). „Evanghelia slavei” (II Cor 4, 4) ne descoperã cã Dumnezeu a pregãtit pentru noi un plan așa de mãreț, încât, pentru împlinirea lui, nu L-a cruțat nici pe Fiul Sãu, ci L-a dat morții. Dacã aceastã veste minunatã se face prin Duhul Sfânt, omul „care zace în întuneric vede luminã mare” (Mt 4, 16) și se hotãrãște „sã se întoarcã de la stãpânirea lui satana la Dumnezeu, ca sã ia iertarea pãcatelor” (Fapte 26, 18). Despre aceasta, Sf. Ap. Iacov spune: „Dupã voia Sa ne-a nãscut prin cuvântul adevãrului, ca sã fim începãturã fãpturilor Lui” (Iac 1, 18). Acesta este primul chip al nașterii din nou, „prin cuvânt” sau „prin Evanghelie”, în care omul simte cã atinge veșnicia.

Deși aceastã minunatã cunoaștere este un dar prețios, totuși ea este numai o primã etapã a cunoașterii. O cunoaștere superioarã vine în urma împlinirii cuvântului: „Cel ce are poruncile Mele și le pãzește, acela este cel ce Mã iubește; iar cel ce Mã iubește pe Mine va fi iubit de Tatãl Meu și-l voi iubi și Eu și Mã voi arãta Lui” (In 14, 21). Avem încredințarea cã trebuie sã stãruim mai mult asupra acestei „arãtãri”, care vine nu numai din cunoașterea cuvântului, ci mai ales din împlinirea lui. „Dumnezeu este ascuns în poruncile Sale , iar cel care Îl cautã, Îl aflã pe mãsura împlinirii lor”, spune Sfântul Marcu Ascetul. Așadar, nu este vorba de o moralã convenționalã, ci este vorba de acea ostenealã și nevoințã încununate cu „arãtarea” și „aflarea” lui Dumnezeu – o adevãratã cincizecime prin care omul se curãțã, se lumineazã și se îndumnezeiește. Despre aceastã cunoaștere, Sf. Siluan Athonitul spune: „E bine sã crezi în Dumnezeu, dar sã cunoști pe Dumnezeu, iatã fericirea”.

Dacã nu pornește spre a doua etapã a cunoașterii, omul „nãscut prin cuvântul adevãrului” (Iac 1, 18) ajunge „un ascultãtor uituc” care „se amãgește pe sine însuși” (Iac 1, 22, 25). Aici nu este vorba despre cei care dispreþuiesc cuvântul, ci despre cei care rãmân la cunoașterea care vine din ascultarea și aprofundarea cuvântului. Sf. Ap. Iacov spune cã, în prima etapã a cunoașterii, „cuvântul” locuiește în inimã cu „spurcãciunea și toatã rãmãșița rãutãții”. Iatã cuvintele lui: „Pentru aceasta lepãdând de la voi toatã spurcãciunea și toatã rãmãșița rãutãții, primiți cu dulceațã cuvântul sãdit în voi, care poate sã mântuiascã sufletele voastre” (Iac 1, 21). Nu este de ajuns sã primești cuvântul prin credințã, ci el trebuie adeverit și cercat prin osteneala împlinirii lui. Este nevoie de ostenealã în vederea curãțirii depline a inimii, Știut fiind cã Duhul Sfânt nu vine și mai ales nu rãmâne decât într-o inimã curatã. Lãstarul veșniciei nu crește și nu rodește la umbra spinilor și a buruienilor. Experiențele sfinților ne aratã foarte clar cã smulgerea spinilor din rãdãcinã și curãțirea deplinã a inimii cere ostenealã, lacrimi și durere. Acesta este un alt chip al nașterii din nou, cel prin „lacrimi și dureri” (Sf. Grigorie Teologul), superior celui dintâi. În ascetica ortodoxã se pune accent mai ales pe cel de-al doilea chip al nașterii din nou. Deși trezirea care se face într-un moment este de mare însemnãtate, Pãrinții nu vorbesc despre o pocãințã magicã și staticã, ci de una dinamicã și permanentã, care este roditoare prin ostenealã și ascezã.

O, iubiții mei frați, numai cei care s-au împãrtãșit de cea de-a doua revãrsare a harului s-au fãcut „luminãtori lumii”. Aceștia – „cu postul, cu privegherea și cu rugãciunea cerești daruri luând” – au pecetluit „cã învãțãtura aceasta este de la Dumnezeu” (In 7, 17). Iatã fericirea!

Preot Petru RONCEA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *