Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Iată piedica năzuinţelor bune, satana (cf. I Tes 2, 18).

Iată piedica năzuinţelor bune, satana (cf. I Tes 2, 18).

Iată piedica năzuinţelor bune, satana (cf. I Tes 2, 18).

Unii, ca să apere păcatele şi vina lor, stau gata să scoată din Templu pe Însuşi Dumnezeu şi învăţăturile-I sfinte, şi în loc să instaleze viţelul de aur al nelegiuirilor. Să scoată lumina şi să aşeze întunericul.

Au cerut moartea prin răstignire Celui mai mare Binefăcător al omenirii, lepădându-se de El ca de un smintit, ba, mai mult, ca de o lepădătură… Au bătut, au omorât pe apostolii Domnului şi pe toţi trimişii Lui la El. Au exilat pe marele dascăl al Bisericii noastre, s-au lepădat de marele Apostol trimis veacului nostru ca să aprindă din nou focul dragostei lui Iisus. De dragul datinilor păgâneşti, a idolului veacului, a poftelor firii, a literei legii fără naşterea din nou şi trăirea vieţii în Hristos-Domnul (renaştere duhovnicească), munca sfântă de reînviere a Bisericii vii o considerau erezie… Şi toţi aceştia, când se cerea să aleagă între datoriile faţă de Biserică şi petrecere, aleg petrecerea, fotbalul, materia, iar despre sfinţenie şi viaţa duhovnicească în Hristos-Domnul nici nu mai putem vorbi. Mai mult, când cineva ridică glas să apere necesitatea vieţii duhovniceşti după modelul Mântuitorului şi al sfinţilor Săi în lumină, îndată este atacat cu hule şi batjocuri.

Iată piedica năzuinţelor bune, satana (cf. I Tes 2, 18). El totdeauna a fost răzvrătit şi nesupus. Şi apostolii lui, cei din toate veacurile, s-au făcut asemeni lui: nutresc împotriva lui Dumnezeu şi a idealurilor sfinte. El răscoleşte omenirea împotriva a tot ce este sfânt şi adevărat, îi face pe oameni mincinoşi şi închinători la idolii patimilor (cf. I Cor 10, 7). Se foloseşte de orice discipol rău, ca să înfrunte, chiar sângeros, dragostea adevărului.

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *