Meditaţii

IISUS MÂNTUITORUL CÂNTĂ PSALMI ÎMPREUNĂ CU APOSTOLII

„După ce au cântat cântarea, au ieşit în Muntele Măslinilor” (Mt 26, 26-30)

„După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit în Muntele Măslinilor” (Mc 14, 26).

„Cânt Domnului că mi-a făcut bine” (Ps 13, 6).

Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă (cf. Ps 33, 3).

„Orânduielile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele” (Ps 119, 54).

„Îţi voi cânta credincioşia, Dumnezeule!” (Ps 71, 22).

„Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi” (Ps 104, 33).

„Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului” (Ef 5, 19).

„Cântaţi Domnului cu mulţumiri” (Ps 147, 7).

„Cei ce cântă cântări duhovniceşti se umplu de Duhul Sfânt” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Chiar şi din inimile de piatră psalmul stoarce lacrimi” (Sf. Vasile cel Mare).

„Limba ta să cânte, iar mintea ta să cerceteze sensul celor grăite de tine, pentru ca să cânte cu duhul şi cu mintea” (Sf. Vasile cel Mare).

„Cine ştie să se laude în Domnul nu se va îngâmfa niciodată” (Sf. Ioan Gură de Aur).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011