Poezie Traian Dorz

Iisuse, Plinãtate

Iisuse, Plinãtate de viaţã şi-nviere
Belşugul Veşniciei spre care nãzuim
umplut-ai viaţa noastrã cu har şi cu putere
ca moartea şi viaţa din noi s-o biruim.

În Tine-avem Iisuse în orice zi tãrie
sã smulgem rãdãcina pãcatului din noi
sã-ntâmpinãm durerea cu imn de bucurie
şi-urcând, sã nu ne-ntoarcem privirile napoi.

În Tine-avem curajul ca-n linişte seninã
sã ne-aşteptãm şi moartea, pe ultimul vrãjmaş
cãci Tu ne-ai dat asuprã-i învingerea deplinã
nãlţându-ne departe de-al spaimelor lãcaş.

Din negrul domn al spaimei cum o priveam odatã
Tu ai fãcut prin moarte din moarte pentru noi
un sol dorit ce-aduce chemarea aşteptatã
spre dulcea noastrã Casã şi Viaţa de Apoi.

Iisuse, Viaţa noastrã de-aici şi-n veşnicie
Nãdejdea fericitã spre care ne-avântãm,
toţi anii mulţumirii plângând de bucurie
cu inimi fericite în cale-Ţi semãnãm.

Traian Dorz, din ”Cântarea Cântãrilor mele”

Lasă un răspuns