Oastea Domnului

IISUSE

O, Iisuse Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu Bucuria și Nădejdea noastră, Tu pricina dragostei fierbinți din inimile noastre — fii binecuvântat…

La sfârșitul Vechiului An pe care îl părăsim, cel din urmă gând ni-se îndreaptă către Tine… Către Tine care ne-ai purtat până aci, pe brațele îngerilor Tăi, dându-ne atâtea bucurii și biruinți, către Tine care ne-ai ajutat până aici, prin atâtea piedeci și greutăți; către Tine care ne-ai șters atâtea lacrimi și ne-ai vindecat atâtea rane dureroase. Către Tine, Iisuse… Și îți mulțumim. Din adâncul inimilor noastre îți mulțumim, pentru tot cât ai făcut cu noi.

La începutul Noului An în care am intrat, cu cel dintâi gând Te întâmpinăm pe Tine. Pe Tine veșnicul nostru Mijlocitor și Domn, care nu treci niciodată și care în fiecare veac, în fiecare an, în fiecare clipă, ești Acelaș!

Rămâi și pe mai departe cu noi.

Pune în inimile tuturor celor neîntorși Ia Tine dorul de Fața Ta și fă-i să Te caute atâta vreme cât ești aproape; cât încă mai poți fi găsit, nu cumva să piară în păcatele lor și să numai fie nimeni să-i scape.

Sprijinește Lucrarea Sfântă a Evangheliei Tale în lumea aceasta și vino în ajutorul poporului Tău, grăbind venirea zilei Tale și a Împărăției Tale veșnice, în care va fi pace, dreptate și dragoste fără sfârșit, peste toți cei care Te-au iubit în adevăr… Cu toate grijile și frământările noastre — pentru anul viitor și veșnicia viitoare, ne aruncăm în brațele Tale, cu dragoste și încredere deplină.

Slavă veșnică Numelui Tău — fă cu noi voia Ta. Amin.

Sursa: Calendarul foii Isus Biruitorul pe anul de la Domnul 1948, întocmit de Tit I. Trifa și Traian Dorz