Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Îmi ridic spre ceruri Mâna Mea

Îmi ridic spre ceruri Mâna Mea

Îmi ridic spre ceruri Mâna Mea

Cântarea lui Moise – Deuteronom 32, 40

Aşa zice Domnul: Îmi ridic mâna spre cer şi zic: cât este de adevărat că trăiesc în veci, atât este de adevărat că, atunci când voi ascuţi fulgerul săbiei Mele şi voi pune mâna să fac judecată, Mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor Mei şi voi pedepsi pe cei ce Mă urăsc…

Ridicarea mâinii spre cer este şi legământ şi juruinţă.

Este legământ – faţă de cei iubiţi – când doreşte să le facă şi mai de neclintit încredinţarea în făgăduinţele cu privire la răbdarea lor smerită şi la iubirea lor ascultătoare.
Este legământ atunci atât pentru dovedirea iubirii şi grijii Lui, cât şi pentru întărirea încredinţării lor.
Este legământ cutremurător şi neuitat, care dă o şi mai puternică tărie făgăduinţelor Lui, pentru ca nici unul dintre ai Săi, în nici o împrejurare, să nu se îndoiască întru nimic de toate cele pe care Hristos S-a legat pe Sine Însuşi să le împlinească faţă de ei.

Şi este juruinţă – faţă de cei neascultători – când ţine în felul acesta, cel mai grav, să le arate neclintita hotărâre cu care sfinţenia şi dreptatea Lui are să nimicească păcatul şi neascultarea din cuprinsul Împărăţiei Sale (Ps. 101, 8).

Dacă binele n-ar avea nici o răsplătire, atunci nici răul n-ar avea nici o pedeapsă; dar, dacă toate cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărate şi se vor împlini întocmai (Apoc. 22, 6), atunci, cu atât mai adevărate sunt acelea asupra cărora El S-a legat în chip cu totul deosebit să le împlinească. Atât faţă de cei care, prin ascultarea de El, sunt iubiţii Lui, cât şi faţă de cei care, prin neascultarea lor, s-au făcut vrăjmaşi ai Săi.

O, fratele meu, sora mea, sufletul meu ori fiul meu, toate aceste lucruri se vor împlini întocmai aşa – să ştii!
Vino azi la dragostea lui Hristos, ca să nu mergi mâine la răzbunarea Lui.

Atotputernic şi Adevărat Dumnezeu, ale Cărui cuvinte sunt veşnice şi a Cărui voinţă este neclintită în împlinirea hotărârii luate, slavă şi slavă Ţie!
Ascultând legămintele Tale, inima ni se umple de bucurie şi de încredere, dorind să-Ţi rămânem ascultători până la moarte, prin orice ar trebui să trecem.

Dar, ascultând juruinţele Tale, ne umplem de groază. Şi ne rugăm nu numai pentru noi, dar şi pentru vrăjmaşii noştri, ca nici unul să nu ajungă în pedeapsa mâniei Tale. Ci toţi să se mântuiască în mila Ta. Amin.

Traian Dorz

 

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!