Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home În bucuria noastră curată de la Crăciun, ne-am gândit şi la ei.

În bucuria noastră curată de la Crăciun, ne-am gândit şi la ei.

În bucuria noastră curată de la Crăciun, ne-am gândit şi la ei.

OASTEA DIN SĂSCIORI – LA HORĂ!
Ce pot face nişte nebuni pentru Domnul!

Suntem în sărbătorile Crăciu­nului, atât de dulci şi scumpe su­fletului nostru. Am vrea ca toată lumea să se bucure cu noi şi să cânte cu noi lângă Domnul.

Dar satul vuieşte de zgomote… El ţine să petreacă aşa „după cum a apucat”, cu jocuri şi beţii. Şi mai ales tineretul, care nu-L cunoaşte pe Iisus… Acolo la ospeţe, unde ei petrec, e şcoala de pângărire a su­fletelor şi a trupurilor lor fragede. Acolo e şcoala lui satan, pe care o întreţin atâţia şi atâţia părinţi ne­înţelegători, pe care o apără mulţi şi dintre cei înţelegători.

Şi, în bucuria noastră curată de la Crăciun, ne-am gândit şi la ei. Ne-am zis: Iată ei petrec fără Dum­nezeu. Hai să mergem să le ve­stim pe Iisus şi să-i chemăm la Domnul adevăratei bucurii. Şi, după ce, la casa unui frate, am făcut un popas de rugăciune, am plecat la ei, la ospăţul lor… Am ajuns. Aici, vuiet mare! Joc, chiote, stri­gături, râsuri, beţie, destrăbălare… Ne înfioară această petrecere.

Nu mai călcasem nici unul, de ani de zile, pragul lor şi acum nu­mai ne dăm seama ce iad îngro­zitor sunt. Intrarea noastră are da­rul să veştejească puţin buna dispo­ziţie a jucătorilor. Nu le place… Parcă sunt strânşi în cleşte. Numai ce nu se aude strigătul gadareanului: „Ce avem noi a face cu Tine?”…

Veniră şi de pe stradă curioşi. Noi am ocupat un colţ de odaie şi ne pregătim de luptă.

Muzica încetează… hora se opreşte… Începem noi: Eu pentru voi murii. Se făcu deodată linişte mare şi apoi zgomotul reîncepu. Se formară îndată două tabere. Unii fac cerc în jurul nostru şi ascultă, alţii cântă şi strigă… Noi cântăm înainte…

„V-am dat ca viaţă viaţa Mea, / dar ce faceţi din ea?… / V-am scos din moarte şi păcat, / dar voi ce-Mi fa­ceţi azi?”. Şi cântarea urmează înainte ca o blândă mustrare:

„Un biet străin fui pe pământ, / sărac, cum bine ştiţi. / Răspundeţi-mi de-aveţi cuvânt: / aşa vreţi să-Mi plătiţi?… // Am suferit atunci şi-apoi, / dar ce-Mi făcut-aţi voi? / Acum vă-ntreb, în mila Mea: / Urma-veţi tot aşa? //

Era o mustrare dulce pe care le-o trimitea Iisus la timp şi loc potrivit.

O scurtă chemare face fratele Marini şi răsună imnul: Naintea Ta, Iisus… Sora Marioara cheamă din nou la Iisus… Cântăm: Mai lângă Domnul. Unii cântă cu noi Ceilalţi sunt tot mai necăjiţi. Nu mai pot suferi prezenţa noastră acolo. Sunt disperaţi că nu-şi mai pot petrece. Fratele Ilie pune pro­blema morţii – care n-alege. Deci tinerii n-au dreptul să stea departe de mântuire… fiindcă „mai au vreme”. Vremea este azi, nu mâine, pentru toată lumea.

După o cântare, plecăm, ca să ne rugăm pentru acele suflete, ca să-L cunoască şi ele pe Domnul.

„Daţi-i afară, că vă dau o vadră de vin.”

În timpul când noi vesteam pe Domnul, în ospăţ a întrat şi un om vârstnic (însurat, cu mulţi copii), care îi îndemna cu stăruinţă pe tineri: „Daţi-i afară şi vă dau o vadră de vin”. Afle acel frate că ostaşii au întrat acolo cu Domnul şi în numele Lui; şi pentru El sufereau orice.

Să mai ştie iarăşi că la aduna­rea de seara, o fetiţă a lui ne-a în­viorat sufletele cu o duioasă poezie.

„Şi nebuna noastră!”

Un tânăr a cărui soră, ostaşă a Domnului, era şi ea între „cei ne­buni”, când o văzu zise: „Iată şi nebuna noastră”. O, cât dorim ca acel tânăr să ştie că „nebunia lui Dum­nezeu este mai înţeleaptă decât oa­menii”. Şi Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioşi prin „nebunia propovăduirii crucii” (I Cor 1, 25, 21).

Ioan Marini, înv.,
ostaş al Domnului

«Oastea Domnului» nr. 5 / 29 ian. 1933, p. 2

Gazetarul credincios Ioan Marini
Articole apărute între anii 1930 şi 1938
culegere şi prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *