Întreabă preotul Mărturii Meditaţii

În era supertehnologie niciun aparat sofisticat nu a filmat vreun demon. Cum explicați?

1 . Ce sunt duhurile? De ce li se spune „necurate”? Cine și de ce le-a creat?
R : Bunul Dumnezeu a creat toți îngerii, iar acestia de care facem aici vorbire, se numesc duhuri necurate , pentru că sunt îngerii căzuți, sau altfel spus, duhurile căzute,demonii , dracii.
Aceștia fac parte din seminția îngerilor și au toate calitățile esenței îngeresti.
Sunt numiți îngeri căzuți pentru că Însuși Domnul nostru Iisus Hristos ne arată căderea îngerilor: „Am văzut pe Satana, căzând ca un fulger din Cer…” (Luca 10,18). Sfântul Apostol Pavel scrie că îngerii răzvrătiti au fost aspru pedepsiti de Dumnezeu și trimiși în iad, până în ziua în care vor fi judecați pentru păcatele lor. Sfântul Apostol Petru ne spune: „Dumnezeu, n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziti, până la Judecată” (2 Petru 2,4). Sfântul Apostol Iuda ne spune că răzvrătirea acestor îngeri care nu au vrut să rămână în starea lor, ci au dorit să fie în locul lui Dumnezeu, a fost pedepsită astfel: „pe îngerii care nu și-au păzit vrednicia, ci au părăsit locașul lor,i-a pus la păstrare, în întuneric, în lanțurile veșnice, spre ziua Judecății celei mari” (Iuda 1, 6 )

2. Cum se înmulțesc ele?
R : Dupa natura lor, aceste duhuri sunt imateriale și ne­corporale, mult inferioare lui Dumnezeu, superioare omului, dar mar­ginite și nemuritoare. Fiind duhuri netrupesti, nu se poate vorbi de o multiplicare , deci ele nu se înmulțesc (Matei, 22, 30) și nici nu pot să moară (Luca, 20, 35-36).

3. Care le este „locuința”? Unde pot fi găsite ele?
R : Demonii se găsesc în văzduh, adică în spațiul de sub cer, pe suprafata pământului și în iad. „Întinderea dintre cer și pământ, tot abisul pe care îl vedem cu ochii, văzduhul, pământul, servesc drept sălăsluire duhurilor necurate, alungate din Cer”(Sfântul Ignatie Brianceaninov).
În Cartea lui Iov, satana este înfățișat ca rătăcind pe întinderea nemărginită a pământului. El cutreieră pământul „dând târcoale, chinuit fiind de o ură neîncetată față de neamul omenesc”(Iov 1,7).
Creștinul ortodox este îndemnat să evite pe diavoli astfel:
Fugind de patimile din trupul său: desfrânarea, lenea, lăcomia pântecelui, iubirea de bani.
Fugind de patimi care se nasc din puterea mânioasă a sufletului: mânie, ură, zavistie, invidie, pizmă, răzbunare.
Fugind de patimi care se nasc din puterea rațională a sufletului: mândrie, slavă desartă, erezie, deznădejde, sinucidere.

4 .Ce putere au ele și asupra cui?
R : Scopul esenţial al lucrării diavoleşti îl constituie uzurparea lui Dumnezeu. Dându-şi seama că o confruntare directă cu Dumnezeu nu este posibilă şi că oricum ar fi înfrânt, el luptă împotriva lui Dumnezeu mijlocit, prin intermediul lucrurilor şi fiinţelor create de Dumnezeu, autoamăgindu-se cu iluzia că învingând pe vreo unul dintre aceştia, Îl învinge şi pe Dumnezeu. Puterea diavolului este limitată, ca și a unui câine exrtrem de fioros și periculos, dar care se afla prin în lanț. Fugi de mrejele lui și ești mântuit.

5. Un creștin cum își dă seama că este atacat de ele?
R : Dacă nu esti prins în robia patimilor.Dacă nu ești omul duplicitar , ci ești omul care are nevoie de harul iubirii milostive a lui Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre , atunci ești un ferit/ fericit.
Dacă ești căzut în mrejele satanei și a duhurilor necurate care te chinuiesc din invidie și din ură ,  este nevoie ca să intri în stare de comuniune vie cu Dumnezeu prin rugăciune și prin post. De ce? Pentru că demonii nu se tem nici de cuvinte frumoase, nici de cuvinte aspre sau autoritare, ci se tem de smerenie, deoarece ei sunt mândri, dar mai ales se tem de prezența Duhului Sfânt în om, întrucât numai Duhul Cel Sfânt și Bun poate alunga duhurile necurate și rele din oameni.

6. Copiii pot fi victimele lor? Dar muribunzii?
R : Sfântul Apostol Petru ne spune spre luare aminte : ” Fiți treji , privegheați , pentru că potrivnicul vostru diavolul , ca un leu răcnind, umblă căutând pe cine să înghită ” (1 Petru 5, 8 ) Ca urmare părinţii care dau pe copiii lor „necuratului”, fără să-și dorească acest lucru , îi făgăduiesc diavolului, iar apoi diavolul are drepturi asupra lor. „Mi i-ai făgăduit”, îţi va spune.
Muribundul nepregătit sau idiferent pentru un sfârșit creștinesc va da cu ochii de ” ucigal toaca” și nu cred că Aghiută va avea toleranță la lacrimile tardive.

7. Cum pot fi alungate ?
R : Numai prin rugăciune şi post pot fi alungaţi demonii, pentru că ei se tem numai de prezenţa lui Dumnezeu în om. Adică, numai de harul Sfântului Duh prezent în om se tem demonii înşelători şi chinuitori de oameni.
Înţelegem, aşadar, că viaţa creştină înseamnă şi o luptă cu duhurile rele. Încă de la Botez, intrăm într- un program duhovnicesc, acela al lepădării de satana şi de toţi slujitorii lui şi al unirii cu Hristos. Acest mod de fi , arată că în viaţa creştină există o luptă între Duhul lui Hristos, primit la Botez, şi duhurile rele care-l ispitesc pe om şi-l îndeamnă să săvârşească răul. În Biserica noastră, prima dintre rugăciunile începătoare este rugăciunea „Împărate ceresc” adresată Duhului Sfânt. Cerem ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi şi să ne dăruiască putere ca să luptăm împotriva duhurilor celor rele nevăzute, care invidiază pe omul smerit şi iubitor de Dumnezeu şi caută să-l împiedice în urcuşul său spiritual spre sfinţenie, astfel încât „lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri”(Efeseni 6, 12).

8 . În era supertehnologie niciun aparat sofisticat nu a filmat vreun demon. Cum explicați?
R : Dacă as fi regizor eu nu i-aș filma pe diavoli , pentru că nu sunt telegenici.
Realitatea spirituală de care ar trebui să fim conștienți , este că denaturarea realității existenței diavolului , confirma celebrul dicton: „Cea mai mare izbândă a Satanei împotriva Binelui a avut loc în momentul în care i-a convins pe oameni ca el nu exista”. Alți „cunoscatori” ai domeniului, influentati de optica new-age, conform căreia  Răul nu este definit, iar diavolii, demonii, spiritele și entitățile malefice nu există decat dacă-i acceptam mental și dispar imediat ce nu mai credem în ei , greșesc și mai abitir. Astfel de oameni cad victime comodului principiu al strutului, conform căruia ” tot ceea ce nu văd nu există, deci nu mă afectează” .Avem datoria să ne rugăm pentru toți aceștia și să spunem : Doamne ferește , de întâlnirea dezarmantă cu cel Rău.

9  . Îngerii nu mi se arată dar de ce nu-i putem vedea pe demoni? Unii pot spune că sunt rodul imaginației…
R : Satana este „teologul iadului” și se ocupă în mod special cu interpretarea greșită a Sfintelor Scripturi, având în ajutor ceata diavolilor arhiconi. Diavolii raționali sunt foarte puternici și acționează rapid asupra minții oamenilor mândri, inspirându-le idei potrivnice învătăturii de credință ortodoxe, a revelației dumnezeiești.
Acesti diavoli raționali sunt învătătorii sectarilor, ai schismaticilor, ai ereticilor, ai filozofilor, ai liber cugetătorilor, care prin conlucrare cu diavolii teologi își formează propria lor credintă sectară, eretică, atee, satanistă .
Deşi nu li se permite să se materializeze, demonii au însă mare putere şi influenţă asupra minţii şi vieţii oamenilor necredinciosi .

Părintele Onu Constantin

2 Comments

  • onu 12 iulie 2018

    Slăvit să fie Domnul!

  • Editor 12 iulie 2018

    In veci amin!

Lasă un răspuns