Catehism

În fiecare Sfântă Liturghie trăim un miracol foarte adânc.

Pe Sfântul Disc găsim împreună Sfântul Agneț și miridele. Sfântul Agneț îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și va fi pus spre centru. În partea dreaptă a Sfântului Agneț, preotul pune o miridă în formă triunghiulară pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Preotul pune în partea stângă a Agnețului miridele pentru cele nouă cete de Sfinți: Sfinți Îngeri, Sfinți Proroci, Sfinții Apostoli, Sfinții Ierarhi, Sfinții Mucenici, Sfinții Cuvioși, Sfinții Doctori fără de arginți, Sfinții drepți Părinți Ioachim și Ana și toți Sfinții, împreună cu Sfântul a cărui Liturghie se săvârșește. În partea de jos sub Sfântului Agneț, vor fi așezate trei miride: pentru episcopul locului, pentru conducătorii și armata țării, cititorii Sfântului Locaș. Mai jos de ele se scot miride pentru cei vii și morți. De-a dreapta și de-a stânga a Sfântului Agneț constituie Biserica Biruitoare din ceruri. Iar miridele de sub Sfântul Agneț, pentru credincioșii vii și morți, constituie Biserica Luptătoare de pe pămănt. În Proscomidie se scoate în evidență unitatea Bisericii cerești și a celei pământești în Hristos.

Toți Sfinții împreună cu moșii și strămoșii noștri sunt împreună cu noi în fiecare Sfântă Liturghie iar în mijloc se află El, unicul Păstor.

Victor Toader Pop

Lasă un răspuns