In Memoriam Traian Dorz

Mărturii la 20 de ani de la trecerea în veşnicie

In Memoriam Traian Dorz Proiectul cărţii de faţă, care este menită să reliefeze viaţa de jertfă pe care a dus-o înaintaşul nostru şi luptătorul pentru credinţă, fr. Traian Dorz, se înscrie în frumoasa temă a respectului faţă de rădăcinile sănătoase ale neamului nostru. Într-o lume în care non-valoarea este din ce în ce mai promovată, scoasă în faţă şi prezentată drept valoare, avem datoria morală să prezentăm valorile autentice ale neamului nostru românesc, tradiţiile sale străbune sănătoase, oamenii de valoare ai acestui neam, care au apărat cu preţ de jertfă credinţa ortodoxă, printre care se numără şi Traian Dorz. Viaţa lor, ca model al asumării jertfei pentru Hristos, se cuvine să fie făcută cunoscută lumii întregi şi nu lăsată în uitare.