Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 24 Aprilie – În Miazănoapte este locul Marelui Împărat

24 Aprilie – În Miazănoapte este locul Marelui Împărat

24 Aprilie – În Miazănoapte este locul Marelui Împărat

24 aprilie Psalmul 48, v. 2

Acolo undeva la capătul Miazănoaptei (Isaia 14, 13), în Infinit, dincolo de până unde ne putem imagina, urmărind linia Nordului, în Miazănoapte, adică acolo unde stăpâneşte un nepătruns întuneric de prea multa Lumină (1 Tim. 6, 16), este Locuinţa Celui Neîncăput şi stă Cel în Veşnică Mişcare, în jurul Căruia se învârt toate lumile cărora El le-a dat fiinţa şi mişcarea şi cărora El le-a fixat legile după care se guvernează şi le-a imprimat orbitele pe care să lumineze. Acolo este Locul Marelui Împărat Veşnic, Căruia toată creaţiunea se supune ascultătoare şi de la Care îşi primesc lumina lor, materială sau spirituală, toate câte strălucesc în lumea văzută sau nevăzută. Şi numai acolo să şi fie, pentru că nicăieri altundeva în univers nu mai există alt Punct Stabil, după care să se poată orienta cineva, trupeşte sau sufleteşte, decât capătul Miazănoaptei, unde este El.

Toate acele busolelor de pe lume arată direcţia cea bună pe care o doreşte călătorul numai atunci când sunt îndreptate spre Nord, spre Acolo unde este Dumnezeul Nemişcat! Nimeni nu se poate orienta după o busolă care nu arată perfect Nordul… Acolo este Punctul Unic Nemişcat în Etern, Acolo este Atotputernicul Magnet de Care sunt legate, prin nevăzute, dar nebiruite fire, toate corpurile cereşti, toate țăriile, care, între ele, sunt depărtate la distanţe de miliarde de ani lumină şi totuşi toate se mişcă, privind ascultătoare şi fericite Acolo… Acolo şi spre Acela de la Care îşi primesc viaţa, lumina şi toată bucuria lor, eternă, tainică şi liniştită..

Acolo este Focarul Luminii care se propagă prin Spaţii, transformându-se şi transmițându-se fiecărei creaturi după trebuinta sa: Materiei — materială, Spiritului — spirituală… Şi după capacitatea sa: celor mari — multă, până la nebănuitele revărsări, celor mai mici — mică, până la marginile plăcute ale cuprinsului lor. Acolo este Locul unde Marele nostru împărat şi Mântuitor Iisus Hristos S-a înălţat şi şade la Dreapta Măririi Veşnice, mijlocind pentru fiecare din credincioşii Săi, după nevoile sale şi la vremea sa Acolo a pregătit şi va pregăti El mereu locuri, în veşnica desratare fericită, tuturor acelora care, primind Duhul Său Sfânt, primesc astfel în inimă sămânţa veşnicei vieţi, Puterea din pricina căreia ei toţi vor învia. Când Hristos îşi va retrage spre Sine părticelele Sale puse în fiecare din ai Săi, reîntregindu-Şi astfel din ei şi cu ei Trupul Său Sfânt, atunci toţi credincioşii adevăraţi ai Lui vor fi inălţaţi Acolo, la capătul Miazănoaptei, în Veşnica Cetate a Marelui împărat, la Veşnica şi Marea Lui Răsplată fericită (Rom. 8, 9-11; 2 Cor. 4, 14) în veşnicul Focar al Luminii, ai cărei flăcări erau înainte de a veni. Şi vor fi, după ce vor pleca…

Slavă, şi slavă, slavă, pe veci Şi pe veci, Tie, Marele nostru Împărat şi Dumnezeu Fericit, către Care privesc neîncetat sufletele noastre cu smerenie, cu recunoştinţă şi it dragoste pentru toată lumina şi nădejdea pe care, din Tine şi prin Duhul Tău, ai pus-o în noi şi între noi! Slavă Ție, Care Te împarţi nouă tuturor prin sfânta Ta cuprindere, punând astfel în fiinţele noastre muritoare Sămânţa cea Nemuritoare a Tale, pritt care vom invia noi la sunetul Glasului Tău şi la chemarea Ta pentru fiecare din noi, pe numele nostru cel nou! (1 Tes. 4, 14-18; Apoc. 2, 17). Slavă Tie, Care, prin puterea Ta, ne vei face să stră ba-tem într-o clipă, clipeală din ochi (I Cor. 15, 52), distanţele de miliarde de ani prin puterea Ta care intrece toate legile impuse materiei noastre să ajungem astfel în Lăcaşul Tău Şi la locul nostru de lângă Tine, în veşnica Lumină şi Fericire, Marele nostru Împărat şi Dumnezeu Iisus Hristos. Amin.

Cuvinte Inţelepte:

«Pentru a-L găsi pe Dumnezeu nu este de lipsă să străbatem cerul şi pământul şi să trimitem sufletul nostru în locuri deosebite să-L caute. Curăţeşte-ţi sufletul tău, o, omule! Depărtează de la tine amintirile străine de fiinţa ta. Atârnă înaintea zbuciumărilor tale perdeaua curăţiei şi umilinţei. Şi aşa II vei găsi pe El, căci El este în tine Insuţi.»   Sf. Isac al Ninivei

Cine-nvaţă a-L cunoaşte pe Cel Unic inţelept ştie tot ce-i Cunoştinţă şi-a aflat tot ce e Drept. De la El, oricare minte se întoarce înapoi dincolo de El nu-i nimeni să gândească dintre noi.

 

error

Author: G.Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!