Poezii Traian Dorz

ÎN PACEA SERII (II)

Doamne, cât de-ndepărtată-i omenirea azi de Tine!…
De păcat şi necredinţă toate inimile-s pline.
Fărdelegea se răsfaţă şi-n bordeie, şi-n palate,
geme, plin cu vârf, pământul de blestem şi răutate.
Iar Cuvântul stă sub noaptea nepăsării ce ne-apasă
’năbuşit de-a necredinţei
şi de-a formei coajă groasă.

Banul este-al lumii idol,
lui se-nchină omenirea,
de la el şi-aşteaptă astăzi
mii de oameni izbăvirea,
de la el îşi cer săracii mult-râvnita uşurare,
după el aleargă-avuţii veşnic fără săturare,
după el doreşte, luptă şi se zbuciumă, se zbate
omenirea-n două cete: hămesite şi-mbuibate;
pentru demonul acesta se frământă şi se-omoară
încleştaţi sub uriaşa lăcomiei lor povară.

Doamne, vezi că-n clipa asta,
de-am îngenuncheat în cale,
nu vrem pentru noi să-Ţi cerem
îndurarea Feţei Tale,
nici în nopţile de lacrimi, – când cu-a’ rugăciunii gânduri
ne rugăm – nu nouă cerem mila Ta-n atâtea rânduri,
ci Ţi-o cerem pentru-aceia mulţi ce-n greutăţi suspină,
ce cred că li-e dor să beie, dar li-e sete de lumină,
care gem cu-atâtea sarcini
şi-Ţi cer vremuri mai senine,
ei cred că li-e dor de pâine,
dar li-e foame după Tine!
Şi împinşi de-această foame, ca un tunet de aramă,
glasul lor adânc
pe Tine,
Doamne, făr’ a şti, Te cheamă.

O, coboară-Ţi îndurarea Iarăşi, Doamne, din ’Nălţime
peste stinsa, apăsata şi sărmana Ta mulţime
şi-n opaiţul stins şi rece al atâtei neştiinţe
Tu aprinde strălucirea sfintei Tale cunoştinţe,
iar în locul alergării dup-o slavă-amăgitoare,
fă-i să caute moştenirea slavei ce-i nepieritoare
şi când caută fericirea fără-a o afla vreodată,
fă-i să vadă că doar Tu eşti fericirea-adevărată…

Pentru ei, în seara asta,
Te rugăm plângând, Părinte,
când natura-ntreagă parcă în genunchi Îţi stă ’nainte
şi când inimile noastre s-ar întinde să cuprindă
lângă sânul rugăciunii toată lumea suferindă,
nu ne depărta pe nimeni de la marea Ta-ndurare,
Tu eşti singura nădejde,
Doamne, Singura scăpare…

TRAIAN DORZ din ”Cântările Dintâi”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lasă un răspuns