Traian Dorz

Înainte de orice început

În acest deosebit de frumos text din Sfânta Scriptură se vorbeşte despre Domnul Hristos, Cuvântul şi Înţelepciunea lui Dumnezeu, ca despre Acela Care a fost mai dinainte de orice început Sfetnicul şi Împreună-lucrătorul Tatălui la facearea tuturor celor văzute şi nevăzute.

În nişte cuvinte şi imagini unice este descrisă fericita colaborare a Fericitului nostru Dumnezeu Iisus Hristos cu Tatăl la alcătuirea minunată a întregului Univers material şi spiritual.

Sub chipul şi numele Înţelepciunii şi Luminii se spune despre Domnul Iisus:

Eu am fost aşezată din veşnicii.

Înainte de orice început.

Înainte de a fi pământul.

O, ne proşternem în faţa Luminii şi ne închinăm ei cum fac cei care locuiesc în ţinuturile nopţilor îndelungate – în faţa  răsăritului aşteptat îndelung, cu nerăbdare – când le apare soarele dorit şi scump.

Slavă veşnică Ţie, Iisus Hristos, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor(Tit 2,13)!

Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru (Ioan 20,28).

Tu eşti Dumnezeul Tare şi Părintele prin care s-au făcut veşniciile (Isaia 9,6).

Tu eşti Lumina noastră şi a întregii lumi (Ioan 8,12).

Tu eşti Viaţa noastră (Col.1,14).

Tu eşti Învierea noastră (Ioan 11, 25).

Tu eşti Dragostea noastră (Rom. 8,39).

Tu eşti Răsplata noastră (Facere 15,1).

Tu eşti Fericirea noastră veşnică (Apoc. 21, 3-4).

Tu eşti toată plinătatea dumnezerii (Col.1,19).

Tu eşti înfăţişarea nevăzutului Dumnezeu, oglindirea slavei Lui, întipărirea Fiinţei Lui (Col. 1,15; Evrei 1,3).

Tu eşti Lumina ochilor noştri, strălucirea negrăită  şi fericită prin care vedem, prin care rodim, prin care cântăm, prin care strălucim, prin care devenim nemuritori şi luminoşi.

Ne proternem în faţa Ta… Căci Faţa Ta este viaţa şi învierea noastră. Şi Te preamărim pe Tine, prin Tine şi pentru Tine, fiindcă tot ce suntem şi tot ce avem Îţi datorăm numai Ţie, prin Care am fost gândiţi şi creaţi.

Cu tot ce suntem şi cu tot ce avem, dorim să Te Slujim şi Să Te slăvim numai pe Tine, şi pe Tatăl, şi pe Sfântul Duh.

Amin.
Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns