Traian Dorz

Înaintea lui Dumnezeu

În Casa Domnului eşti totdeauna înaintea lui Dumnezeu şi mai ales acolo trebuie să ne aducem aminte cu teamă de poruncile Lui ca să le împlinim.

În capitole întregi din Cuvântul Sfânt, Dumnezeu i-a vorbit şi i-a arătat slujitorului Său Moise cum să rânduiască totul în Templul Domnului, porun¬cindu-i în amănunţime tot ce trebuia făcut. Şi cum trebuia făcut, pentru a arăta astfel cât de însemnat este totul acolo. Şi cât de mult ţine Domnul ca totul să fie curat şi sfânt în Casa Lui.

După Solomon, prin toţi profeţii, Domnul Şi-a arătat la fel dragostea şi grija Sa pentru sfântul Său locaş.

Casa Mea se va numi Casă de rugăciune pentru toate popoarele, scrie prin Isaia Domnul (Isaia 56, 7) – cuvinte pe care le-a spus şi Mântuitorul (Marcu 11, 17).
Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi în casa aceasta peste care este chemat Numele Meu – scrie prin Ieremia Domnul (Ier. 7, 10).

…Căci de la răsăritul soarelui şi până la asfinţit, Numele Meu este mare între neamuri şi pretutindeni se arde tămâie în cinstea Numelui Meu. Şi se aduc daruri de mâncare curate.
Căci mare este Numele Meu printre neamuri – zice Domnul oştirilor prin profetul Său, Maleahi (Mal. 1, 11).

Iar după toţi profeţii Săi, la vremea Sa, Mântuitorul Însuşi a ţinut să arate, cu orice prilej, cât de sfântă este Casa peste care este chemat Numele lui Dumnezeu.

Şi cu câtă evlavie, şi credinţă, şi ascultare se cere să se apropie şi să petreacă în ea oricine are în inima lui temere de Dumnezeu. Şi dragoste faţă de El.

De ce M-aţi căutat? zise El când fusese căutat şi găsit în Templu la 12 ani. Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?“ (Luca 2, 49)
„Ridicaţi acestea de aici – le-a zis El celor pe care îi alunga din Templu – şi nu faceţi din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie“ (Ioan 2, 16).

O, Domnul şi Dumnezeul nostru, Te rugăm, ajută-ne să ne purtăm în chip vrednic în Casa Ta, pentru ca să fim vrednici a face parte din ea şi a locui acolo cu Tine pe totdeauna fericiţi.
Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns