Traian Dorz

Înaintea ochilor Domnului

Căile Domnului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui…

Noi nu suntem singuri niciodată.

Când nu suntem înaintea părinţilor sau a învăţătorilor sau a conducătorilor, suntem înaintea altora, înaintea semenilor printre care umblăm sau trăim.

Nişte ochi atenţi se uită totdeauna după noi. Niciodată nu suntem absolut singuri nici trupeşte, nici sufleteşte.

Când suntem pe stradă, se uită ochii străzii. Nici nu ne dăm seama de unde şi cum se uită după noi nişte ochi cercetători.

Când suntem acasă – la fel.

Chiar când nu suntem între oameni, suntem totdeauna printre lucruri.

Dar şi lucrurile au ochi, au mii şi mii de ochi care se uită după noi.

Pomii, gardurile, ferestrele, pământul – toate au ochi şi toate văd viaţa şi faptele noastre.

Pe toate se imprimă imaginea umblărilor noastre şi undele cuvintelor noastre din trecerea noastră printre ele.

Noi nu ne dăm totdeauna seama de acest adevăr, dar acesta se petrece totdeauna.

O gazetă prezenta ştirea despre o nouă şi uimitoare descoperire: un învăţat din străinătate a inventat o mică maşinărie numită capul simţitor. Acest cap,când este plimbat pe deasupra unui tablou pictat cine ştie când, poate să redea zgomotele făcute în faţa lui când s-au întins culorile peste pânza sa.

Dacă pictorul a cântat în timpul când lucra la tablou, atunci cântarea lui se culege de pe suprafaţa tabloului şi se redă auzirii întocmai cum ar fi fost înregistrate pe o bandă de magnetofon.

Descoperirea este abia la început, aşa că încă şi mai mari lucruri se pot afla în viitor asupra tainelor vieţii noastre.

O, Marele nostru Dumnezeu, slavă veşnică Ţie!

Cu frică şi cu cutremur trebuie să stăm şi să umblăm fiecare dintre noi, în toate zilele şi în toate nopţile noastre, căci ochii Tăi neadormiţi ne văd şi ne cercetează neîncetat pe fiecare.

Ajută-ne să nu uităm niciodată acest lucru, pentru ca nu cumva să ne prăbuşim în braţele ispitelor şi păcatului, ca nu cumva în marea Zi a Judecăţii celor ascunse să fim osândiţi. Ci, umblând ca nişte fii ai luminii, să fim mântuiţi. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns