Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Înăuntrul omului, în inima lui, – nu poate opera decât Hristos şi Evanghelia Sa

Legile, oricât de aspre ar fi, pedepsele oricât de mari, metodele oricât de costisitoare, nu rezolvă şi nu vor putea rezolva nimic fără Hristos. Omul, scăpat de paznic, fură din nou. Scăpat din închisoare înşală sau ucide din nou. Scăpat de sub observaţie, nelegiuieşte din nou. Problema nu se rezolvă din afară spre înăuntru. Ci dinlăuntru, din conştiinţa din inima omului, spre în afara lui, spre faptele sale.

Iar acolo, înăuntrul omului, în inima lui, – nu poate opera decât Hristos şi Evanghelia Sa. Nimeni altcineva pe lume nu poate face naşterea din nou într-un suflet şi transformarea lui dintr-un om al întunericului în unul al luminii decât Hristos. Numai El.

Noi ne-am convins de mult de acest adevăr. De când Hristos a făcut în noi înşine acest salt sufletesc şi de aceea am spus şi spunem, am luptat şi luptăm, am suferit şi suferim pentru a deschide ochii şi mintea tuturor semenilor noştri să vadă acelaşi luminos şi fericit adevăr, prin care să-şi redobândească lumina şi mântuirea cu toţii.

Suntem fericiţi când tot mai mulţi fraţi ai noştri ajung la acest har şi ne ru-găm mereu să-1 afle tot mai mulţi.

Ştim că toţi cei care nu s-au încredinţat de aceasta, vor ajunge să se încredinţeze. După ce vor vedea că orice cârji ar căuta, societatea bolnavă tot nu v-a putea merge bine până când ea va fi adusă la Hristos. Şi când Hristos va fi adus la ea ca s-o vindece.

Pentru grăbirea acelei vremi fericite ne rugăm fierbinte şi luptăm cu nădejde. Ştim că această vreme va veni şi ne bucurăm dorind-o cât mai curând, căci cu cât este împiedicată şi întârzie, cu atât vor fi mai multe pierderile care nu se vor mai putea înlocui niciodată.

Doamne şi Dumnezeul nostru, Te rugăm să trimiţi Duhul trezirii şi ascultării mântuitoare asupra noastră a tuturor, pentru ca vremea de har care ne-ai mai rânduit-o să o putem câştiga spre mântuire şi să n-o pierdem spre osândă.
Duhule Sfinte, Te rugăm pune putere şi lumină în aceste îndemnuri, spre a fi cu adevărat folositoare scumpilor noştri urmaşi cărora le lăsăm ca un testament mântuitor.
Amin.

Slăvit sa fie Domnul!

Traian Dorz, din ”Cărarea tinereții curate”, pag. 12-14

Lasă un răspuns