Traian Dorz

Încrede-te în Domnul

Trimişii lui Dumnezeu se încred în cuvintele lui Dumnezeu. Ei ne fac să vedem lumina lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu ce se revarsă direct din El spre noi, prin el… Iată ce sunt profeţii, vestitorii credincioşi ai lui Hristos! Ei sunt oamenii iluminaţi de Dumnezeu, chemaţi de Dumnezeu, înzestraţi de Dumnezeu, aprinşi de Dumnezeu, trimişi de Dumnezeu. Însoţiţi de Dumnezeu şi inspiraţi de Dumnezeu, ei sunt împuterniciţi Lui înaintea oamenilor, printre oameni şi pentru oameni. Ei nu sunt totdeauna preoţii unei religii. Şi nu sunt numai dintre învăţaţii unui popor. Şi nu sunt numai neapărat dintr-o anumită pătură de oameni, ci pot fi din oricare dintre acestea. După o alegere mai cunoscută numai de Dumnezeu, iluminaţii Săi au fost chemaţi din cele mai felurite stări, din cele mai felurite pături şi din cele mai felurite locuri. Preoţi sau păstori, împăraţi sau pescari, învăţaţi sau fără multă şcoală omenească – aceste mai suflete alese de El pentru a fi trimise în faţa oamenilor au trecut mai întâi prin faţa Lui. Prin şcoala Lui. Prin lumina Lui. Faţa lui Dumnezeu a fost pentru ei baia luminii prin care, când au trecut, le-a rămas dincolo de ea o faţă. Şi au ieşit dincoace de ea cu alta. Le-a rămas dincolo o îmbrăcăminte, un nume, o făptură, o stare şi au ieşit dincoace de ea cu altele. Lumina i-a transformat total, înnoindu-i de nerecunoscut. Ei erau aceiaşi şi totuşi erau total alţii. Numai aşa se putea vedea cu adevărat toată puterea transformatoare a lui Dumnezeu Care i-a ales. De aceea ei s-au şi încrezut în Domnul din toată inima lor, fiindcă ei erau în El, iar El era în ei. O, ce mare putere îi dă omului prezenţa în el a lui Dumnezeu! Şi ce mare cinste aduce lui Dumnezeu prezenţa în lume a unui astfel  de om!

O, Mare şi Puternic Dumnezeul nostru, slavă veşnică Ţie pentru că Tu nu ai lăsat lumea niciodată fără oameni binecuvântaţi care, încrezându-se în Tine din toată inima lor, să-i facă şi pe alţii să aibă o astfel de încredere. Îţi mulţumim şi noi din toată inima pentru marii noştri părinţi credincioşi prin care a ajuns credinţa Ta cea vie până la noi. Te rugăm, fă-ne şi pe noi astfel de părinţi pentru urmaşii noştri, ca să ne bucurăm toţi de mântuirea Ta – şi Tu de a noastră a tuturora. Amin

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns