Mărturii Meditaţii

Încrederea în Dumnezeu

Duminica a III a după Rusalii
Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos , Mântuitorul lumii !

Evanghelia aceasta ne îndeamnă : ” Aruncați asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările voastre , căci El Însuși se îngrijește de voi ” ( 1 Petru 5, 7 )
Nu cumva să creadă cineva că suntem invitați de Dumnezeu la a fi leneși și trândavi. Nu! Ci cuvântul Domnului este să nu ne concentrăm tot efortul vieții în căutarea mâncării, bauturii și hainei, făcând din aceasta un scop. Ne sunt prezentate aici, spre luare aminte, păsările cerului prin felul în care Tatăl ceresc se îngrijește de ele, ca și de florile câmpului.
Această atitudine de liniște și de căutare echilibrată a celor necesare , ca mijloace pentru susținerea vieții, o întemeiază Mântuitorul pe eterna grijă a Providenței , că : ” Știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți trebuință de ele ! ”
Acesta este un adevăr pe care copiii lui Dumnezeu îl cunosc din experiența vieții lor. Sporul și binecuvântarea Domnului se pogoara cu prisosință peste lucrul mâinilor noastre când trăim o viață de adevărați copii ai lui Dumnezeu.
Prima treaptă a credinței este încrederea în Dumnezeu. Adică , să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Să crezi că făgăduințele Lui se împlinesc necondiționat.
Astăzi , ca și întotdeauna, multe dintre păcatele oamenilor decurg din lipsa de încredere în Providența divină.
O , ce dulce și ușoară-i o astfel de viață !
Tu , cititorule drag , o cunoști ?

Părintele Ieromonah Meletie ( Părintele Onu Constantin )

Lasă un răspuns