Traian Dorz

Îngerul Bisericii scrie-i


Fiecare Biserică are un înger. Fiecare înger are o credinţă. Fiecare credinţă are o învăţătură. Fiecare învăţătură are o lucrare. Fiecare lucrare are o răsplată… Şi fiecare răsplată va fi dată de Hristos. Aceasta este o rază strălucitoare care trece prin cele şapte adevăruri aşezate în aşa fel încât unul urmează după altul şi unul se întregeşte cu altul.

La început fiind Hristos,

iar la urmă fiind tot El.

Fiecare Biserică este rodul muncii unui înger, al unui duh (I Cor. 12, 1-7).

Fiecărui înger, Domnul, Care l-a făcut şi l-a trimis pentru a face această lucrare, i-a dat un caracter unic, un specific al lui, un fel deosebit al său de a lucra. I-a dat unelte deosebite, împrejurări deosebite, locuri deosebite – numai scopul li s-a poruncit acelaşi la toţi şi pe totdeauna.

Cât de fericiţi sunt îngerii celor şapte Biserici – dar tuturor Acelaşi Stăpân le porunceşte potrivit caracterului fiecăruia. Arătându-le drumul de urmat de la starea pe care o are fiecare – spre scopul pe care îl au cu toţii. Acelaşi Hristos, Stăpânul, Împăratul, Domnul şi Mirele tuturor le dă îndrumări felurite, fiindcă şi starea, şi lucrarea, şi caracterul le este felurit.

Ei nu trebuie să uite nici unul că fiecare îşi are lucrarea sa de care va răspunde direct în faţa lui Dumnezeu, Care i-a rânduit-o. Să nu se poarte ca un hoţ faţă de celălalt, nici ca un vrăjmaş, nici ca un dispreţuitor, nici ca un ucigaş,

ci ca un frate, ca un vecin, ca un prieten, având respect faţă de munca, faţă de convingerile, faţă de misiunea celuilalt.

Şi teamă de Dumnezeul faţă de Care au să răspundă toţi.

Poruncile acestea trebuie scrise, nu numai spuse. Căci vorba zboară, dar scrisul rămâne.

Să ne rămână şi nouă acest adevăr neuitat!

Slavă veşnică Ţie, Stăpânul şi Judecătorul fiecăruia şi al tuturor! Te rugăm, întipăreşte-ne şi nouă pe veci în ascultare tot adevărul Tău, pentru ca, împlinindu-l şi făcându-ne bine lucrul încredinţat nouă, să ne învrednicim de răsplata cea bună.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

1 Comment

  • NEMES PETRU 23 decembrie 2011

    SLAVIT SA FIE DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS!

Lasă un răspuns