Meditaţii

Înţelesul cuvântului „pocăiţi-vă!”

Hristos face toate lucrurile noi.
El face oameni noi, opere noi, vremuri noi.
În curând El va veni din cea mai mare strălucire, făcând ceruri noi şi un pământ nou în care va locui neprihănirea. Atunci toate lumile înnoite Îl vor slăvi numai pe El.
Toţi cei ce au fost smeriţi vor fi înălţaţi atunci,
toţi cei nedreptăţiţi vor căpăta o răsplată veşnică
şi toţi cei ce L-au iubit vor primi o strălucire ca a Lui.
O, ce înnoire va fi atunci!
Dacă tu te naşti acum din nou, şi tu vei fi atunci acolo.
(pag. 8-9)
*

Hristos Domnul nostru a spus: Schimbaţi-vă, adică naşteţi-vă din nou… Acesta este înţelesul cuvântului „pocăiţi-vă!”.
Dar acum şi acest cuvânt al Lui este atât de răstălmăcit, încât şi-a pierdut cu totul înţelesul lui cel adevărat, rămânându-i numai înţelesul cel fals şi gol.
Fals pentru cei rătăciţi şi gol pentru cei nepăsători.
Astăzi cei ce se pocăiesc nu se schimbă.
Şi cei ce se botează nu se nasc din nou…
(pag. 9)
*

Toate lucrurile au însemnătate, dar numai pentru clipe sau ceasuri – cel mult pentru zile.
După câteva zile totul se învecheşte, se obişnuieşte, se uită.
Singurul lucru cu însemnătate veşnică este mântuirea sufletului, este naşterea din nou, este dobândirea lui Hristos. Singura clipă netrecătoare este clipa mântuirii. Şi singura Co¬moară veşnică este Domnul Hristos.
Nu te linişti şi nu te odihni până ce nu le vei dobândi pe acestea trei.
(pag. 54)
*
Creştin devii în clipa când te naşti din nou, din apă şi din Duhul Sfânt, prin Taina Sfântului Botez.
Dar naşterea din nou a omului conştient de păcatele sale este naştere din nou, nu numai botez.
Apa naşterii din nou pentru acesta este Cuvântul lui Dumnezeu şi lacrimile de pocăinţă, nu apa pământească.
Şi singură naşterea din nou dă făptura duhovnicească cu care moştenim împărăţia lui Dumnezeu.
Iar naştere din Duhul Sfânt este numai aceea care are roadele Duhului Sfânt şi dovada Lui prin trăire, nu prin vorbe lăudăroase şi goale.
(pag. 81)
*

Prin credinţa părinţilor tăi se vor mântui numai părinţii tăi.
Prin credinţa soţiei tale se va mântui numai soţia ta.
Prin credinţa fiilor tăi se vor mântui numai ei.
Prin credinţa fraţilor tăi şi a surorilor tale se vor mântui numai aceştia.
Ca să te mântuieşti tu însuţi, este neapărată nevoie ca tu însuţi să vii la Hristos, Mântuitorul tău.
Fiecare om se poate mântui numai prin credinţa şi naşterea din nou a lui însuşi.
(pag. 135)

din volulmul: ”MĂRGĂRITARUL ASCUNS” de Traian Dorz

Cea dintâi condiţie a mântuirii : naşterea din nou : selecţii din opera scrisă şi vorbită a omului lui Dumnezeu Traian Dorz / Rus Ovidiu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2014

Lasă un răspuns