Meditaţii

Intimitatea unică cu Hristos

Hristos are cu fiecare ucenic al Lui o altfel de părtăşie şi de cunoaştere, deosebită de a altora. Precum are capul alte fire de nervi de legătură cu fiecare mădular.

Într-un fel este intimitatea dintre Iisus şi Ioan. În alt fel cea dintre lisus şi Petru. Şi în alt fel cea dintre Iisus şi fiecare dintre ceilalți ucenici. Da, cu fiecare fiu, mama are o altă legătură. Intimitatea lui Iisus cu noi depinde de intimitatea noastră cu El. De dragostea tainică pe care I-o ardem în inimile noastre. De curăţia pe care I-o păstrăm în gânduri. De jertfa pe care suntem în stare s-o dăm iubirii Lui. De lupta pe care o ducem spre a ne alipi tot mai mult de El. De grija duhului nostru ca să fie robit total Duhului Său. De curăția cugetului în umblarea ascultării noastre de toată voia Lui nu numai în ceea ce este scris, ci și în ceea ce este doar intuit.

Fr Traian Dorz, Hristos Slavă Noastră.