Traian Dorz

Învăţătura mamei

Ferice de cine a avut o mamă bună şi credincioasă! O astfel de mamă face mai mult decât toţi învăţătorii din lume. Ce sădeşte o mamă în inima fiului său rămâne acolo până la moarte, pentru că lacrimile mamei sunt mai puternice decât orice foc. Ele ard sau încălzesc adâncuri în care nu pot pătrunde nici un alt fel de flăcări. Iar cuvintele mamei se întipăresc pe suflet cu slove pe care nici vânturile nu le mână, nici ploile nu le şterg şi nici valurile nu le acopăr.

Cuvintele împăratului Lemuel, învăţătura pe care i-o dădea mamă-sa, sunt astfel de cuvinte!

Fericit este orice fiu care le preţuieşte aşa.

Sfântă Maică Binecuvântată, tu ai fost primul învăţător binecuvântat al Fiului tău, Împăratul Binecuvântării veşnice – fii veşnic binecuvântată!

Tu îţi apleci întâia dată faţa duioasă şi ochii plini de dulcea şi sfânta lumină a iubirii asupra Celui ce va deveni Lumină şi Iubire pentru mulţi.

Tu împreuni întâia dată spre rugăciune mânuţele Fiului tău Care va deveni Mijlocitor şi Mântuire pentru alţii.

Tu pui în gura Lui cuvântul care îi va învăţa pe mulţi propovăduirea.

Tu Îl înveţi pe Cel ce va deveni Învăţătorul tuturor.

Cuvintele Împăratului sunt învăţătura pe care i-ai dat-o tu, Mamă Binecuvântată.

Cuvintele scriitorului sunt opera geniului tău.

Cuvintele cântăreţului sunt muzica inimii tale.

Cuvintele profetului sunt inspiraţia duhului tău.

Cei mai minunaţi fii ai tăi, Mamă Binecuvântată, au mărturisit că cele mai minunate lucrări ale lor sunt partea ta.

Cele mai avântate inspiraţii aveau aripile tale.

Cele mai profunde acorduri purtau durerea sufletului tău, şiroirea lacrimilor tale.

O, Dumnezeule binecuvântat, Te rugăm şi Te vom ruga în veci să binecuvântezi şi pe mama şi pe toate mamele care au născut şi crescut fii ai binecuvântării.

Fă, Doamne, ca toate mamele noastre să fie nişte astfel de mame sfinte!

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns