Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ÎNVIEREA ŞI TINERETUL

ÎNVIEREA ŞI TINERETUL

ÎNVIEREA ŞI TINERETUL

Trei tineri morţi a înviat Mântuitorul; tinerii sunt primejduiţi să „moară” mai curând.

Despre trei morţi spune Evanghelia că a în­viat Mântuitorul: fiica lui Iair (Lc 8, 40-42; 49-56); fiul văduvei din Nain (Lc 7, 11-17) şi Lazăr din Betania (In 11). E izbitor că toţi aceşti morţi pe care Domnul i-a înviat sunt tineri. Este un adânc înţeles în aceste în­vieri.

Mai întâi, ele ne spun de uşurinţa cu care moare un tânăr. O boală scurtă a veştejit repede tinereţea fiicei lui Iair.

Dar Lazăr?… Cât de năprasnic i-a secerat moartea tinereţea şi viaţa!…

Ca o floare fragedă e tinereţea. Un vântişor dacă trece peste ea şi îndată o veştejeşte.

Dar aceasta e moartea care odată, mai cu­rând sau mai târziu, tot vine.

Dar moartea cea adevărată nu este aceasta. Căci doar moartea vine să ne treacă la altă viaţă.

Este însă o altă moarte care poate veni înaintea morţii trupului şi care e mult mai gro­zavă: moartea sufletului. Aceasta e moartea cea adevărată. Şi vai, mulţi oameni mai „trăiesc” în această moarte!… E plină lumea de morţi care trăiesc. E plină lumea şi de tineri ce ar părea că sunt vii şi plini de viaţă, dar ei totuşi sunt morţi, fiindcă n-au viaţă sufletească. Îi vezi cum saltă, petrec, joacă, aleargă şi totuşi ei nu sunt plini de viaţă precum se arată, ei sunt morţi sărmanii. Faţă de Domnul şi faţă de mântuire, ei sunt morţi.

Dragi frăţiori şi surioare! Trei ani cât a stat pe pământ, Domnul a înviat trei tineri care muriseră. E şi acesta un semn că boala şi moartea ne pândeşte mai ales pe noi, tinerii. Tinerii se îmbolnăvesc şi mor mai curând. Mer­geţi pe la spitale şi sanatorii şi veţi afla acolo mai mulţi tineri decât bătrâni. Şt mergeţi la cimitire şi veţi vedea mai multe cruci şi mor­minte de tineri decât de bătrâni.

Şi tot aşa e şi cu boala şi moartea sufle­tească. Boala şi moartea păcatului ne pândeşte mai mult pe noi decât pe alţii.

O, e dureros să auzi cât de repede se îm­bolnăvesc şi mor tinerii, cu sufletul. De aceea, să priveghem neîncetat. Şi de cumva „boala s-a furişat în suflet, să alergăm la Doctorul cel mare. Şi de cumva am căzut într-o boală de „moarte”, să ne gândim la cei trei tineri pe care dragostea Domnului Iisus i-a înviat când ei erau morţi şi pierduţi.

Oricât de căzut ai fi tu, dragă frăţioare, află că Domnul te iubeşte şi vrea scăparea ta şi învierea ta la o viaţă nouă.

Domnul Iisus a înviat trei tineri, în semnul că El ne iubeşte atât de mult pe noi, tinerii! La o dragoste atât de mare, să răspundem punându-ne viaţa în slujba Lui.

I. Marini

«Isus Biruitorul» nr. 16 / 12 apr. 1936, p. 5

Gazetarul credincios Ioan Marini
Articole apărute între anii 1930 şi 1938
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *