Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ioan a mãrturisit despre El…

Ioan a mãrturisit despre El…

Ioan a mãrturisit despre El…

Dragul meu frate, cerceteazã-te bine tu de ce fel eşti: un mãrturisitor viu şi statornic, sau un predicator, al lui Hristos. Dacã eşti un fiu al Lui, mãrturiseşte despre Hristos şi pentru Hristos cu toatã puterea vieţii tale. Şi cu tot preţul morţii tale. Cãci numai aceasta va fi dovada cã tu eşti un trimis al lui Dumnezeu şi cã Îl cunoşti pe Iisus!

Ioan a mãrturisit despre El când a strigat: El este Acela despre care ziceam eu: Cel ce vine dupã mine, este înaintea mea, pentru cã era înainte de mine.
Acela care este cu adevãrat un trimes al lui Dumnezeu nu va mai mãrturisi niciodatã altceva cu atâta râvnã şi stãruinţã ca pe Hristos (1 Cor. 2, 2).
Mãrturisirea este de o mie de ori mai mult decât predica.
Mãrturisitorul este o flacãrã, predicatorul este un funcţionar.
Predicatorul va vorbi pentru un salar sau pentru o laudã…
pentru o pâine mai comodã,
pentru o funcţie mai uşoarã,
pentru o satisfacţie a inimii, adeseori stãpânitã de trufie şi de fire lumeascã (bine ascunsã dupã râvna Evangheliei), –
– dar mãrturisitorul va pãtimi, va asuda şi se va topi, pentru a-L face cunoscut lumii pe Mântuitorul sãu Preaiubit. Pe Hristos.

Predicatorul vorbeşte în aşa fel încât sufletele sã se lege şi sã se îndrãgosteascã de el însuşi. Cuvântul lui Hristos nu este pentru acesta decât un mijloc pentru ajungerea scopului sãu.

Dar mãrturisitorul va face totul ca sufletele sã se lege şi sã se îndrãgosteascã de Hristos…
El fiind numai un mijloc pentru atingerea scopului lui Hristos, care este mântuirea celor mulţi.

Aceasta este deosebirea dintre cineva care numai predicã – şi cineva care mãrturiseşte despre Hristos.

Ioan a dovedit cã numai mãrturisitorul rãmâne statornic pânã la moarte în adevãrul de la început.

Predicatorii îl pot şi schimba şi pãrãsi, aşa cum şi fac aproape toţi şi aproape totdeauna.

Dragul meu frate, cerceteazã-te bine tu de ce fel eşti: un mãrturisitor viu şi statornic, sau un predicator, al lui Hristos. Dacã eşti un fiu al Lui, mãrturiseşte despre Hristos şi pentru Hristos cu toatã puterea vieţii tale. Şi cu tot preţul morţii tale. Cãci numai aceasta va fi dovada cã tu eşti un trimis al lui Dumnezeu şi cã Îl cunoşti pe Iisus!

Dacã eşti în slujba lui Hristos, nu-L mai predica, ci mãrturiseşte-L, cu toatã fiinţa ta şi cu toatã viaţa ta.

Predicatori au numai oficialitãţile omeneşti, duhul oficialist şi rece al unei evlavii formale.

Dar Hristos are numai mãrturisitori!

Doamne şi Dumnezeul nostru, Te rugãm fã prin Duhul Tãu Cel Sfânt ca toţi cei care sunt în slujba Bisericii Tale, a Evlaviei şi a Lucrãrii Tale pe pãmânt sã nu fie nici unii doar predicatori ai Tãi, ci mãrturisitori cu viaţa şi cu cuvântul puternic, strãlucind ca nişte puternice flãcãri în lume, pentru ca prin ei Tu sã fii dus la oameni şi oamenii aduşi la Tine.
Amin.

Traian Dorz, din „Hristos – Dumnezeul nostru” – Meditaţii după Evanghelia după Ioan

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!