Istorioară – O mamă și opt copii

 

Din ”Familia creștină”, Anul 1. Nr. 1 – Iunie 1941 
înscrisă la Trib. Bihor Secția III sub Nr. 1/1941 
Revistă de Literatură creştină şi Informaţie 
Redacția : Com. Mizieş, Beiuş, jud. Bihor, Director : TRAIAN DORZ

Lasă un răspuns