Poezii Traian Dorz

ÎŢI MULŢUMIM

Îţi mulţumim, Îţi mulţumim, Iisuse,
Dumnezeiescul Miel Ispăşitor,
prin a’ Tale suferinţi nespuse
ne-ai ispăşit osânda tuturor!

Pe veci de veci Ţi-aducem mulţumire,
sub Crucea Ta îngenunchind,
şi preamărim cereasca Ta iubire
ce ne-a răscumpărat murind!

O, cum Ţi-ai strâns atunci Nemărginirea
ca să încapă-n staulul de oi,
când Ţi-ai înomenit Dumnezeirea
ca să ne îndumnezeieşti pe noi!

Trăind, ne-ai dat, prin Viaţa Ta Divină,
a’ dragostei mântuitoare legi,
murind, ne-ai dat prin Jertfa Ta deplină
iertare şi viaţă lumii-ntregi.

Aici şi-n Cer, acum şi-n veşnicie,
răscumpăraţii Tăi Îţi vor cânta,
că tot ce-avem Îţi datorăm doar Ţie,
tot ce-am primit e prin iubirea Ta!

TRAIAN DORZ din ”Cântarea Cântărilor mele”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lasă un răspuns