Traian Dorz

Iubitul meu

Sufletul care L-a aflat pe Iisus şi a ajuns în cea mai dulce intimitate cu El trăieşte aceste stări cereşti cu o putere nebănuită şi Îl are pe Hristos mai scump ca orice pe lume.
Poate să vină să-l ceară oricine.

Poate să-i îmbie orice.

Poate să aibă oricât.

Poate să-i vorbească oricum.

Poate să locuiască oriunde. Sufletul acela nu mai vrea să mai fie niciodată al nimănui altuia decât al lui Iisus, Preaiubitul Său.

Pentru El este în stare să se despartă de părinţii săi, de fraţii săi, de casa lui, de patria sa.

Pentru El este în stare să-şi dea trecutul său, prezentul său şi viitorul său.

Nici o osteneală nu-i prea mult pentru El.

Nici o luptă nu-i prea grea.

Nici o jertfă nu-i prea mare, pentru că el este al Lui în întregime. Ochii săi nu vor mai privi pe nimeni ca pe El.

Urechile sale nu vor mai asculta nici un alt glas, fie oricât de frumos, decât numai glasul Lui.

Nici o mireasmă din lume nu-l mai atrage şi nu-l va opri din drum să o miroase, decât crinii Lui, apropierea Lui, urmele Lui…

Nici un cuvânt de dragoste nu va mai rosti gura sa pentru nimeni şi pentru nimic, decât pentru Preaiubitul său drag…

Cântările dragostei Lui le va cânta.

Şoaptele dragostei Lui le va spune…

Şi fiecare dintre cuvintele care vor ieşi de pe buzele sale, el doreşte să fie dulci, ca cea mai dulce sărutare pentru Mântuitorul său, pentru Mirele său, pentru Preaiubitul său. Căci el este al Lui…

Inima sa va bate numai pentru El. Va tresări numai pentru El.

Va arde numai pentru El.

Mâinile sale vor lucra neostenite, pricepute, curate, harnice, cumpătate şi drăgăstoase tot ce vor face, cu cea mai dulce predare, numai pentru El, cu o dragoste mai delicată decât a oricăreia dintre fiicele Sionului.

O, Drag şi Dulce Iisus, Domnul şi Mirele meu, fă-mă şi pe mine să fiu aşa pentru Tine, căci Tu pentru mine aşa ai fost.

Slavă şi mulţumire veşnică Ţie!

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns