Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 21 Ianuarie – La Domnul găsesc scăparea

21 Ianuarie – La Domnul găsesc scăparea

21 Ianuarie – La Domnul găsesc scăparea

21 ianuarie – Psalmul 11, vers 1

Credinciosule prigonit şi urmărit pe nedrept de vrăjmaşii lui Hristos, Domnul tău, pentru dragostea şi ascultarea de El, fii totdeauna liniştit şi sigur că la Domnul vei găsi în orice vreme scăparea şi adăpostul tău. Căci adevărate sunt cuvintele Lui: «Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi!». Suflet nevinovat, care eşti păgubit şi nedreptăţit de oameni, căruia ţi se nesocoteşte dreptatea, ţi se răpeşte avutul cinstit, ţi se batjocoreşte numele şi ţi se fură plata, ţi se tăgăduieşte adevărul şi ţi se înjoseşte meritul, ţi se falsifică gândurile şi ţi se denaturează faptele, — nu-ţi pierde speranţa! Aleargă la Hristos cu încredere şi răbdare. Şi vei vedea cum El va interveni pentru tine, până la urmă, făcându-ţi dreptate. Suflete flămând şi singur, nu-ţi căuta nici pâine, nici soţ fără Dumnezeu şi departe de El!Vino la Mântuitorul tău Hristos şi caută cu El ceea ce îţi lipseşte. Vei vedea că El îţi va afla şi-ţi va pregăti totul în chip minunat. Suflete urmărit şi primejduit din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi a mărturiei lui Iisus Hristos (Apoc. 1, 9), — nu alerga la oameni să-ţi cauţi adăpost de vânturile aspre şi valurile răsculate împotriva ta. Ci caută adăpostul Domnului şi găseşte-ţi refugiu la limanul răbdării, rugăciunii şi nădejdii în apărarea Lui. Crede şi te încrede puternic în făgăduinţele ocrotirii Lui şi nu-ţi pierde firea nici în mijlocul celor mai crâncene rafale ale crivăţului vrăjmaş care te-ar izbi din toate părţile. Nevăzute, dar paşnice şi dulci, aripile Domnului te vor învălui cald şi ocrotitor. Până la izbăvirea deplină. Căci scut şi pavăză puternică este ocrotirea Domnului (Ps. 91). Suflete credincios, oricare ar fi trebuinţa ta şi primejdia vieţii tale, vino cu încredere numai la Hristos şi aleargă la adăpostul Lui… Oricât de gol ai fi, El te va umplea cu bunătatea Sa. Oricât de păgubit ai fi, El te va sătura şi te va despăgubi; de la El te vei întoarce bogat şi mulţumit. Oricât de tulburat şi îngrozit ai fi, la El vei afla liniştire şi îndrăzneală. Oricât de împovărat şi ostenit ai fi, la El vei afla odihnă (Mat. 11, 29). Numai vino cu credinţă şi cu curăţie de inimă, cere-I totul cu smerenie şi cu încredere şi aşteaptă cu nădejde şi răbdare. Iar după aceea răsplăteşte-I totul cu recunoştinţă şi ascultare. Căci în felul acesta vei fi încununat cu fericire deplină şi statornică.

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!