Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home La Durău – Adunarea anualã pe Ţară a Oas­tei Domnului

La Durău – Adunarea anualã pe Ţară a Oas­tei Domnului

La Durău – Adunarea anualã pe Ţară a Oas­tei Domnului

“De n-ai fost pe Retezatul, pe Ceahlău ori Caraiman,
pe-aceşti munţi cu vârfuri albe până-n cerul diafan,
cu-nălţimi de măreţie şi cu ape de mărgean,
şi cu spaţii de lumină, şi cu zări spre Canaan,
– de nu poţi o dată-n lună,
mergi măcar o dată-n an…” (Traian Dorz)

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, la Durău, prin grija fraţilor din zona Neamţului, se va ţine şi anul acesta Adunarea anuală pe Ţară a Oastei Domnului, cu prilejul Schimbării la Faţă, în zilele de 5, 6 și 7 august, în cortul Oastei de pe Valea Bistriţei.

Vineri, 5 august, începând cu orele 16:00, se va ţine adunarea de creaţie: cântare şi poezie.

Fraţii şi surorile care compun melodii sau poezii să pregătească măcar câte două creaţii de fiecare gen. Fraţii şi surorile care nu compun poezii sau melodii, dar au de la Domnul darul de a cânta sau recita frumos, îi rugăm, de asemenea, să se pregătească din timp. Ne-am bucura dacă ar fi şi grupuri pe două sau trei voci.

Adunarea de creaţie se va încheia cu întrebări şi răspunsuri din domeniul cântării şi poeziei. Întrebările vor fi luate din contextul Sf. Scripturi, a scrierilor Bisericii şi Oastei Domnului… ( vezi POSTSCRÍPTUM)

De acest program se va ocupa fratele Sandu Donici împreună cu alţi fraţi colaboratori.

După adunarea de creaţie se va ţine adunarea de tineret cât ne va permite timpul…

Sâmbătă, 6 august, de dimineaţă, toţi cei care vor putea urca pe munte sunt rugaţi să participe la sf. Liturghie arhierească, ce se va săvârşi la schitul «Schimbarea la Faţă».

Începând cu orele 17:30, se va săvârşi, la cort, slujba vecerniei, apoi se va continua cu programul duhovnicesc al adunării Oastei Domnului, până spre miezul nopţii.

Duminică dimineaţa, 7 august, la orele 8:00, va începe slujba Sfintei Liturghii, după care se va desfăşura programul nostru ostăşesc.

Deşi Durăul, aşezat fiind la poalele muntelui Ceahlău, este o zonă turistică, insistăm şi anul acesta cu acelaşi apel de suflet ca toţi tinerii care vor putea să participe să vină într-o ţinută decentă, aşa cum este la Oastea Domnului. Ştim că şi ţinuta face parte din principiile de bază ale Oastei şi ale mântuirii.

Aşteptăm, cu toată dragostea, preoţi, fraţi şi surori din ţară şi de peste hotarele ei, pentru a petrece câteva momente de părtăşie frăţească, în cântare, în rugăciune şi în cuvânt de zidire sufletească.

Sfatul Frăţesc Zonal Valea Bistriţei

POSTSCRÍPTUM

După cum aţi văzut că scrie în anunţ, adunarea de creaţie se va încheia cu întrebări şi răspunsuri din domeniul cântării şi poeziei. Iată o parte din întrebări:

Care eu fost primii cântăreţi la începutul Oastei Domnului?

1. În primii 10 ani ai Oastei Domnului, ce se cânta după mărturisirile fraţilor?
2. După 10 ani au apărut câteva poezii – nu era cine să le pună melodii – şi totuşi ele au fost cântate în adunere. Întrebare: Ce fel de melodii erau şi de unde erau luate?
3. Între anii 1930-1931 apar noi poezii şi compozitori. Întrebare: Cine a fost primul cântăreţ la Oastea Domnului, cum îl chema, de unde era, la ce cânta şi la ce texte a pus el melodii?
4. Al doilea cântăreţ din aceeaşi perioadă . Întrebare: Cum îl chema şi ce era de profesie? Ştiţi câteva titluri de poezii la care a pus el melodii?
5. Al treilea cântăreţ din aceeaşi perioadă. Întrebare: Cunoaşteţi care era numele lui şi câteva titluri de cântări compuse de el?
6. A compus melodii la poezii ca: “Aş vrea să fiu un înger”; “Începe o luptă se înalţă un steag”, etc… Întrebare: Cum se numeşte fratele?
7. În anul 1940, apare un nou cântăreţ care la îndemnul fr. Traian Dorz compune şi el melodii, una dintre acestea este: “Iisuse, Slava slavei mele”. Întrebare: Cum se numeşte cântăreţul?
8. În anul 1943 apar primele volume de poezii semnate de fr. Traian Dorz, la care un nou frate începe să le pună melodii. În anul 1945 fratele compune lina melodica la texte ca: “În faţa Ta-mi plec ochii umezei”; “Dorită Patrie-a iubirii”; “La nunta noastră Mire Sfânt”, etc… Întrebare: Cum se numeşte fratele?
9. În jud. Hunedoara un frate împreună cu preotul înţelegător alcătuieşte un cor bisericesc pe patru voci. O lucrare de atâta frumuseţe se făcea acolo, încât marea biserică era neîncăpătoare şi mulţimea era silită să asculte şi de pe afară. Întrebare: Cum se numeşte fratele?

Câteva nume de cântăreţi care nu compuneau dar cântau:

1. În 1936 pe vremea fr. Paraschiv Serghei, s-a ţinut o adunare în jud. Galaţi (Roşcani) unde un frate cu toată famila lui s-au predat Domnului. Întrebare: Cum îl chema pe acest frate, ce afecţiuni trupeşti avea, la ce instrument cânta şi ce cântare cânta el cel mai mult?
2. Când s-a înfiinţat prima fanfară în Oastea Domnului, în ce an şi unde a luat fiinţă, oraş, sat?
3. Care a fost prima cântare pe care a învăţato fr. Traian Dorz?
4. Care a fost prima poezie a Părintelui Iosif şi cine i-a pus melodie?

Întrebări din Sfânta Scriptură – cine a inventat muzica?

1. Care a fost primul cântăreţ de pe pământ, unde este scris în Sfânta Scriptură despre el, cum îl cheamă, la ce instrumente cânta şi dacă era înainte de potop sau după?
2. Câte feluri de instrumente erau în Templu din Ierusalim, câţi cânăreţi şi când ieşeau cu ele pe treptele templului?
3. Deşi însuşi Domnul Iisus i-a cântat împreună cu ucenicii Săi, cine avea voie înainte să cânte psalmii lui David, toată lumea sau numai împăraţii?
4. Ce cântăreţ din Vechiul Testament cânta aşa de frumos încât duhurile rele dispăreau şi cu ce instrument cânta?
5. Cu ce împrejurare David încredinţează cântarea unui cântăreţ – unde scrie despre lucrul acesta şi cum se numeşte cel pe care David l-a însărcinat cu cântarea?
6. Câte proverbe a scris Solomon şi cânte cântări a alcătuit sau a compus?

Întrebări din vieţile sfinţilor:

1. Un mare cântăreţ care cânta solo, dar foarte frumos, era la curtea unui împărat (sau boier) şi prin felul cum cânta el cu vocea lui dulce, împăratul îl iubea foarte mult. După un timp el pleacă de acolo la o mănăstire şi acolo păştea oile. Împăratul a dat ordin să fie căutat acest cântăreţ şi să fie adus înapoi, sau dacă aude cineva de el să-l înştiinţeze. În una din zile când era cu oile la păscut, a început să cânte pe munte şi toţi călugării îl acultau cu drag, însă cineva a dus vestea îmăratului că a descoperit unde este. Întrebare: Cum îl chema pe cântăreţ şi ce i-a spus acestuia când a venit să-l ia înapoi?

Întrebări din muzica clasică:

1. Un mare violonist avea un concert de dat şi până să vină rândul său să intre pe scenă, a mers pe undeva pe acolo lăsându-şi vioara într-un loc – când i-a venit rândul să cânte şi-a găsit vioara cu trei corzi rupre. Întrebare: Ce coardă i-a rămas, a mai cântat s-au nu şi din ce pricină i-au făcut răul acesta?
2. Un mare compozitor care compunea muzică clasică, la o vârstă oarecare a rămas fără auz. Întrebare: Cum se numea compozitorul, la ce vârstă a rămas fără auz şi cine îi dicta până la urmă să compună în continuare?
3. Muzica a evoluat mai mult la egipteni, când Solomon s-a căsătorit cu fiica faraonului, aceasta printre alte lucruri a adus şi un număr de instrumente şi cântăreţi pentru ca să-i înveţe şi pe alţii să cânte. Întrebare: Câte instrumente a adus cu ea?

Din istoria grecilor:

1. Părintele Iosif Trifa povesteşte una din legendele grecilor despre argonauţi şi sirenele vrăjite. Întrebare: Cum se numea conducătorul argonauţilor? Cum se numea cel care cânta aşa de frumos cu harfa? Ce s-a întâmplat cu sirenele?
2. O altă legendă spune despre un erou care trecând tot prin aceeaşi insulă de teamă să nu fie omorâţi, el şi-a făcut ceva şi tovarăşilor lui altceva. Întrebare: Cum se numea euroul? Ce şi-a făcul lui şi ce a făcut tovarăşilor lui ca să scape de primejdie?

 

Author: admin

Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *