Traian Dorz

La masa unuia dintre cei mari

Rareori cei smeriţi au ocazia să stea la masă cu cei înalţi în lumea aceasta. Şi cei mici cu cei mari. Şi cei credincioşi cu cei lumeşti.

Şi, dacă vreodată vor sta, ei trebuie să fie cu mare grijă, fiindcă acolo pentru ei este un loc de ispite şi de primejdii. De aceea mai bine face credinciosul care se scuză frumos, dar nu se duce acolo .

Se poate ca marele acela care îl cheamă să fie o rudenie sau un recunoscător. Dar, dacă acolo sunt invitaţi de-o altă stare decât a credinciosului, mai bine ar face acesta dacă nu se duce să ia parte la astfel de ospeţe. Acolo de obicei totul este păcat de la început până la sfârşit.

Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte: pune-ţi un cuţit în gât dacă eşti prea lacom.

Nu pofti mâncărurile lui alese, căci sunt o hrană înşelătoare.

Nu mulţi credincioşi au prilejul să ajungă vreodată la masa celor mari, în faţa lor, la starea de vorbă cu ei, la discuţia lor, la confruntarea lor, la judecata lor.

Mulţi au dorit să ajungă şi n-au ajuns.

Mulţi au ajuns fără să dorească. Prin rânduiala şi hotărârea pusă la cale de Dumnezeu. Aceasta pentru că ori mai-marele avea nevoie să afle un adevăr, ori credinciosul avea nevoie de o experienţă.

Uneori întâlnirea unui credincios cu cineva mai mare pe pământ este pusă la cale de Dumnezeu cu un scop înţelept şi mare.

Mai-marele n-are de unde să ştie aceasta. Dar credinciosul are de unde să ştie. Şi trebuie neapărat să ştie mai dinainte.

Pentru că totul depinde nu de ceea ce îi va spune mai-marele atunci celui credincios. Ci de ceea ce va avea curajul să-i spună credinciosul mai-marelui.

De înţelepciunea cu care el îi va spune adevărul în problema pentru care a ajuns acolo şi de felul cum va şti să vorbească de liniştit, de credincios, de măsurat şi de hotărât în sprijinul cauzei lui Dumnezeu va putea depinde mântuirea mai-marelui, prin mărturia pe care trebuie s-o depună în faţa acestuia omul lui Dumnezeu.

O, Domnul şi Dumnezeul nostru, fereşte-ne de mesele care pot fi pentru noi o cursă şi de casele care pot fi pentru noi o ispită.

Dar, dacă Tu ne trimiţi în vreun astfel de loc, Te rugăm, fii cu noi tot timpul şederii noastre acolo. Fă-ne să spunem solia pentru care ne trimiţi. Şi fă ca ea să aducă rod mântuitor.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns