Meditaţii

Lăudaţi… şi chemaţi…

Cântarea lui Asaf – I Cronicii 16, 8

Dar David, cântăreţul Domnului şi închinătorul plin de smerenie înaintea Lui, nu s-a simţit bine să cânte numai el singur laude Numelui cel sfânt al Acestuia.

I-a căutat mereu şi pe alţii şi i-a îndemnat mereu şi pe alţii să alcătuiască cântări de laudă Domnului.

A format o întreagă ceată de cântăreţi credincioşi, în rândul cărora Asaf şi fraţii săi au fost unii dintre cei mai binecuvântaţi.

Ce minunată este cântarea de laudă pe care au alcătuit-o şi au cântat-o Asaf şi fraţii lui Domnului! În toate cuvintele lor se vede sfânta şi binecuvântata influenţă a lui David care, prin puterea dragostei sale faţă de Domnul şi prin destoinicia talentului său, a trezit în inimile tuturor fraţilor buni ai poporului său dragostea cântării şi râvna sfintelor versificări.

Din vremea lui David şi a urmaşilor săi au rămas cele mai minunate cântări de laudă şi de rugăciune spre slava Domnului.

Nici o altă epocă din viaţa poporului credincios n-a mai fost atât de bogată în simţăminte curate şi înălţătoare faţă de Dumnezeu ca epoca lui David, cea dominată de căldura inimii lui iubitoare de Dumnezeu.

De veacuri şi de veacuri sufletele credincioase cântă, se roagă şi înalţă laude lui Dumnezeu cu nemuritoarele şi inspiratele cuvinte ale lui David şi ale celor influenţaţi de el să-I cânte lui Dumnezeu.
Iată cât de binecuvântat este un mare iubitor de Dumnezeu!

Pe urma lui, în toate limbile şi vremile, lucrările sale îi vor face pe mulţi să-L laude pe Domnul şi să cheme Numele Lui cel Sfânt.

Lăudat să fii Tu, Doamne – binecuvântat şi chemat să fie veşnic Numele Tău cel Sfânt – Care reverşi peste aleşii Tăi un aşa mare har şi le dai aşa inspirate cuvinte, încât laudele şi cântările lor nu se învechesc niciodată.

De la Tine, Doamne, este puterea şi prospeţimea dulceţii psalmilor… Şi Tu îi binecuvântezi totdeauna pe acei care se apropie de Tine cu cuvintele pe care Tu le-ai pus în gura şi în melodia cântăreţilor Tăi…
Pune-le, Te rugăm, şi în gura şi în inima noastră, ca să-Ţi fim şi noi plăcuţi Ţie! Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns