Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Legământul, condiție sine qua non (fără care nimic nu se poate face)

Legământul, condiție sine qua non (fără care nimic nu se poate face)

Legământul, condiție sine qua non (fără care nimic nu se poate face)

Rolul Oastei Domnului în Biserica Neamului românesc este de a rămâne acel braţ puternic de renaştere spirituală, întru propăşirea unui Neam şi a unei credinţe ce trebuie să rămână, pentru noi şi pentru urmaşi, un etalon şi o normă de mântuire, la fel ca lumina ce transpare din Sfânta Scriptură prin acurateţea şi Adevărul divin, cât şi prin împroprierea mesajului Evangheliei în viaţa de zi cu zi.

Astăzi, a fi creştin-ortodox înseamnă a fi creştin misionar, a fi martor şi propovăduitor al lui Dumnezeu, confirmat prin Cincizecimea personală pe care fiecare creştin ostaş şi-a redobândit-o prin revenirea la făgăduinţele Sfântului Botez sau, în termeni actuali, la legământul cu Hristos în cadrul Oastei Domnului.

Această hotărâre a Naşterii din nou este o Taină care este esenţa Tainelor, pentru că nu poţi să fii nici dogmatic, nici cultic, dacă nu eşti născut de Sus. Toate sunt raţionalisme abstracte, sofisme dacă vreţi. Dar când tu devii un instrument al Duhului Sfânt Care vine şi freamătă în fiinţa ta, toate au valoare lucrativă: şi dogmele, şi rânduielile liturgice, adică devii un spiritualizat şi atunci afli profunzimea credinţei ortodoxe, primeşti în tine Duhul lui Iisus Hristos, Duhul Domnului în lucrarea de mântuire subiectivă pe care El ţi-a pregătit-o.

Este vădită neputinţa lumii şi a mijloacelor descoperite de ea de a ne face cu adevărat fericiţi, de a ne arăta insuficienţele acesteia şi că lumea nu poate fi ultima realitate, dar şi minunea raţionalităţii ei nu-şi are o explicaţie fără un Creator conştient, raţional. Acest Creator a zidit lumea, ca să fie o Împărăţie a Lui.

Din păcate, lumea a căzut sub împăraţi lumeşti care nu au în vedere destinaţia omului către Veşnica Împărăţie a lui Dumnezeu.

Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul Cerului şi al Pământului, a trimis pe Fiul Său să întemeieze din nou Împărăţia lui Dumnezeu şi să dea oamenilor puterea de a lucra pentru transformarea vieţii lor într-o astfel de Împărăţie sau într-o fază pregătitoare a Fericitei Împărăţii viitoare.

Este acum rândul nostru să înţelegem că este necesar ca toţi să devenim misionari, susţinători ai Împărăţiei Cerurilor.

Sfârşitul Istoriei va veni după ce toţi oamenii meniţi să vină la existenţă vor fi intrat sau nu în această Împărăţie pregătitoare.

Da! Putem vorbi acum de existenţa apariţiei unui Profet al Vestirii şi al Pregătirii omenirii pentru primirea cuviincioasă a Fiului lui Dumnezeu, Care va veni pe norii Cerului. În Biserica noastră, vedem acest om, în persoana Sfântului Părinte Iosif Trifa, care a realizat, prin Duhul Sfânt, Mişcarea Oastea Domnului. Astfel, subiectul exprimării acestei teme a zilei de astăzi, ca o nădejde a mântuirii noastre, este şi va fi nevoinţa creştinilor ortodocşi ostaşi, care, prin plinirea isihiei în inima lor, să cheme, prin Duhul Sfânt, combatanţii din Oastea credincioşilor din lume.

Militantismul Oastei Domnului nu este o descoperire, ci o redescoperire.

Oastea Domnului prezintă şi reprezintă pe Cel Care era în mijlocul nostru, dar noi nu-L cunoşteam, pe Cel Care bătea la uşa inimii noastre, dar noi nu-L auzeam, pe Cel Care era trimis să ne aducă mântuirea, dar noi nu-L primeam. Prin cunoaşterea lăuntrică şi primirea în inimă a lui Iisus Hristos, ca Mântuitor de către acela care îşi doreşte cu adevărat mântuirea sufletului şi a Neamului său, Oastea Domnului aduce plinătatea vieţii în Hristos şi în Biserica de azi. Orice familie, orice casă care-L află pe Iisus şi face legământ cu El poate deveni un metoc, un schit, un loc al rugăciunii neîncetate, al liniştii şi al păcii, al muncii pentru sine şi pentru alţii. Fiecare suflet poate deveni încă de pe acum o gură de Rai.

Toate acestea se vor desăvârşi dacă, şi numai dacă, noi avem „cu Hristos un legământ”.

Slăvit să fie Domnul! Eu am cu Hristos un legământ!
Dar tu?

Părintele Constantin ONU

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *