Meditaţii

Luaţi aminte

Cântarea lui Moise – Deuteronom 32, 1

Când împăratul vorbeşte, atunci toţi tac. Şi cei de sus, nu numai cei de jos. Iar dacă la glasul lui ascultă cei mari, cum vor putea să nu asculte cei mici?

Când se rostesc numele împăratului şi poruncile lui, întreagă împărăţia sa trebuie să ia aminte. De aceea este scris: Luaţi aminte ceruri, ascultă pământule!

Cuvântul lui Dumnezeu şi laudele Numelui Său Sfânt sunt ceva atât de însemnat, încât şi cerurile şi pământul iau aminte şi trebuie să ia aminte la ele.

Ce cutremurător de sfânt este Cuvântul lui Dumnezeu!Cât de pătruns de acest lucru trebuie să fie orice om care rosteşte cu gura lui acest înfocat cuvânt!
Iar dacă acela care îl mărturiseşte este pătruns de acest adevăr, trebuie să fie tot aşa de pătrunşi şi aceia care îl ascultă.
Cerul ia aminte la orice cuvânt rostit de gura ta, omule (Matei 12, 36-37)!

Pământul la fel. Numai tu nu iei seama ce vorbeşti?
Cei din cer te aud. Cei de pe pământ văd ce vorbeşti şi ce faci. Numai tu nu te cutremuri?

Atâţia se îngrozesc de ceea ce vorbeşti. Numai tu, omule, nu?
Când se propovăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu, cerurile iau aminte…Tu, omule, cum asculţi la ele?

Cel care ia aminte nu doarme. Nu se tot mişcă şi nu se gândeşte la altceva.

Nu umblă după vorbe, şi după apă, şi după şoapte. Nici după uşi şi după ferestre, ci după cuvântul vestit, căci este Cuvântul Domnului.
Luaţi aminte cum ascultaţi (Luca 8, 18)!
Cine nu poate asculta Cuvântul lui Hristos, acela nici nu-l va înţelege niciodată.

Doamne, Duhule Sfinte, Care ai fost trimis de la Tatăl de către Domnul nostru Iisus Hristos ca să ne călăuzeşti în toate, să ne înveţi toate lucrurile şi să ne aduci aminte tot ce ne-a spus El (Ioan 14-26),

Te rugăm, revarsă-Te din cer peste noi toţi care vorbim şi care ascultăm sfintele cuvinte dumnezeieşti. Fă-l, Doamne, pe orice suflet fie mare, fie mic să ia aminte cu grijă la fiecare cuvânt spus sau auzit. Şi să ascultăm fiecare cu împlinirea faptei.
Căci, dacă cerul trebuie să ia minte, pământul trebuie să asculte; dacă cei sfinţi trebuie să fie veghetori, cei mai neputincioşi trebuie să fie mai supuşi, pentru ca Tu, Doamne, să fii totul în toţi.

A Ta să fie toată slava până în veci! Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns