Lucrări mari şi căi adevărate

Cântarea biruitorilor – Apocalipsa 15, 3

O, Dumnezeul nostru… Pe aripile slăvite ale minunilor Tale, noi plutim, prin Duhul Tău, purtaţi din har în har… După toate cele dinainte, în care fiinţa noastră strămutată în Împărăţia slavei Tale a gustat bucurii şi împărtăşiri nemaigrăite, iată-ne ajunşi într-un loc şi mai înalt… Pe o întindere de lumină străvezie şi strălucitore ca o mare de sticlă amestecată cu foc, în mâini cu harfele lui Dumnezeu, biruitorii tuturor puterilor potrivnice lui Hristos stăteau cântând… Şi cântarea lor vorbea despre cât de mari şi cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic şi Drept. Şi despre cât de adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate (Apoc. 15, 3-4)… O, Dumnezeul nostru, din toată inima noastră ne închinăm şi noi înaintea Ta. Şi cu toată iubirea şi evlavia smereniei noastre lăudăm Numele Tău pentru că din adâncul sufletului nostru credem că tot pământul se va teme de Tine şi toată suflarea va slăvi Numele Tău, fiindcă numai Tu singur eşti Sfânt şi Atotputernic. Şi din adâncul sufletului nostru credem că în curând toate neamurile pământului vor veni şi se vor închina înaintea Ta, mărturisind că singur Tu eşti Dumnezeul şi Împăratul lor. Acum, cât încă multe din aceste lucruri nu s-au împlinit fiindcă nu le-a sosit vremea împlinirii, noi Te lăudăm din tot sufletul nostru, deplin încredinţaţi că tot ce ai spus Tu se va împlini întocmai, la vremea sa. De aceea, unim şi noi cântările noastre de laudă pentru Tine, încă de pe pământ, cu ale celor care Îţi cântă Ţie din veac în ceruri. Dorim astfel să Te rugăm să grăbeşti venirea acelei fericite împărăţii şi acelei vremi în care tot pământul să fie plin de cunoştinţa Ta, cum este plin fundul oceanelor de apele ce-l acopăr. Pentru ca cerul şi pământul să fie veşnic pline numai de slava Ta, căci numai Tu, Dumnezeul nostru, eşti vrednic de slavă, cinste şi închinare, Tatăl, şi Fiul, şi Sfântul Duh, acum şi în vecii vecilor. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns