Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Lumea Mã urãşte, pentru cã mãrturisesc

Lumea Mã urãşte, pentru cã mãrturisesc

Lumea Mã urãşte, pentru cã mãrturisesc

Pe voi lumea nu vã poate urî; pe Mine Mã urãşte pentru cã mãrturisesc despre ea cã lucrãrile ei sunt rele.

Câtã vreme predici numai, lumea nu te urãşte, dimpotrivã, te admirã, te laudã, sau chiar te iubeşte!
Câtã vreme nu te amesteci în viaţa oamenilor şi în treburile lor, spre a le arãta cã faptele lor sunt rele, cã starea lor este nenorocitã şi cã în felul cum trãiesc fãrã de Hristos, sunt pierduţi, atâta vreme tu eşti un predicator şi eşti un învãţãtor dupã poftele oamenilor (2 Tim. 4, 3).
Eşti un pãstor plãcut, eşti un povestitor ascultat, cãci le delectezi urechile cu lucruri plãcute…
Câtã vreme întreţii între oameni dulcea legãnare în amãgirea cã sunt foarte buni creştini, nemaiavând nevoie de nimic, cãci doar toţi fac aşa…cã dacã îşi îndeplinesc unele îndatoriri dinafarã, nu trebuie sã se mai gândeascã la nimic, cãci locul lor este bine asigurat în cer, – atâta vreme, fii sigur, nimeni nu se va ridica împotriva ta.
N-ai nici o teamã, nu vei fi nici bãtut, nici închis, ci te va lãuda şi te va asculta cu indiferenţã sau chiar cu oarecare mulţumire…
Câtã vreme predici şi slujeşti un cult oarecare, o formã de evlavie oarecare, specificã familiuţei tale sau a lor, şi favorabilã intereselor fireşti, câtã vreme cânţi oamenilor predicuţe dulcege şi comode, câtã vreme îi distrezi plãcut şi chiar mişcãtor cu istorioare lacrimogene, câtã vreme nu te atingi deloc de pãcatele iubite şi de fãrãdelegile lor plãcute, câtã vreme le vesteşti o evanghelie care sã nu le cearã oamenilor naşterea din nou, sã nu le cearã o neapãratã schimbare a vieţii, nici lepãdarea de sine şi de felul deşert de vieţuire ori de poftele blestemate, nici predarea inimii şi vieţii fãrã rezervã lui Hristos, nici luarea crucii şi urmarea lui Iisus în fiecare zi, nici jertfirea propriei vieţi, fãrã condiţii pentru Dumnezeu şi pentru de-aproapele, nici trãirea în sfinţenie cu gândul, cu cuvântul şi cu fapta, neîncetat şi pânã la moarte, – atâta vreme lumea nu te urãte, nu te poate urî, şi nici n-are de ce sã te urascã.
Fiindcã nu numai cã nu o incomodezi cu nimic, dar chiar îi faci mare plãcere.
Lumea tocmai dupã o astfel de evanghelie şi dupã astfel de predicatori doreşte şi cautã.
Dar ia începe sã mãrturiseşti puternic!
Sã mãrturiseşti despre lume cã lucrurile ei sunt rele, sã mãrturiseşti cu putere, cu convingere, cu necruţare, sã mãrturiseşti Cuvântul lui Hristos, luminos şi cu curaj, sã mãrturiseşti viu şi fierbinte tuturor pocãinţa, naşterea din nou, ascultarea de Dumnezeu, sã mãrturiseşti cã oamenii se înşalã crezând cã vor putea intra în cer fãrã sã se predea în totul lui Dumnezeu, şi cã trebuie sã o rupã cu pãcatele şi cu poftele lumeşti, cã trebuie sã trãiascã în vremea de acum cu cumpãtare, dreptate şi evlavie (Tit 2, 12), cã oricine rosteşte Numele Domnului trebuie sã se depãrteze de fãrãdelege (2 Tim. 2, 19), cã cine urãşte pe fratele sãu este un ucigaş (1 Ioan 3, 25), sau cã cine cleveteşte, se mânie, se ceartã şi minte, este de la diavolul, sau cã cine nu urmãreşte pacea şi sfinţirea, nu va vedea pe Dumnezeu (Evrei 12, 14).
Cã cine zice cã Îl cunoaşte pe Hristos, trebuie sã trãiascã neapãrat şi el cum a trãit Iisus (Fap. Ap. 4, 12).
Cã altfel, religia lor, este zadarnicã (Iacov 1, 26).
Cã, dacã vei începe sã mãrturiseşti cu tãrie aceste lucruri şi sã le trãieşti tu însuţi cu tãrie, vei vedea cum vor începe toţi sã te priveascã, întâi cu nedumerire, apoi cu dispreţ, apoi cu urã.
Dar abia atunci cuvântul tãu şi conştiinţa ta vor cãpãta limpezirea Adevãrului.
Şi prietenia Lui. Cãci numai aceasta este mãrturisire. Toate celelalte sunt doar predici.

O Dumnezeul nostru Cel Adevãrat şi Slãvit, învaţã pe toţi slujitorii Tãi în revãrsarea Sfântului Duh cã atât prin cuvântul lor cât şi prin preţuirea lor de fiecare zi, fiecare din ei sã-Ţi fie un mãrturisitor puternic şi înflãcãrat, iar nu numai un predicator. Lumea atât de adânc îngropatã în pãcat, nu va putea fi trezitã şi întoarsã la Tine, decât de mãrturisitori ai Tãi. Scuturã de peste toatã fiinţa noastrã plãcerea şi greutatea pãcatului, pentru ca treji şi harnici în învãţãtura cea sãnãtoasã şi în credinţa cea vie, sã Te putem duce pe Tine lumii şi sã putem aduce lumea la Tine. Amin.

Traian Dorz, din “Hristos – Învăţătorul nostru”

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!