Meditaţii

Lumina și sarea

Evanghelia ne spune: Voi sunteţi lumina lumii, voi sunteţi sarea pământului.

Nu ştiu câţi dintre voi aţi gustat o mâncare fără sare. Este foarte rea. Am stat câteva zile în spital şi am mâncat o astfel de mâncare fără sare, şi atunci am înţeles ce înseamnă sarea, care dă gustul. Mi-aduc aminte de fratele Grigore Mistrean, în adunarea de la Matca, el lua primul cuvântul şi spunea în faţa adunării: Fraţilor, aţi venit la noi, la o adunare de păcătoşi.

Mult adevăr este când se spun aceste cuvinte, însă nu oricine le poate spune. Sunt fraţi pretenţioşi care spun că nu mai sunt aşa păcătoşi. Şi mai am un gând de la fratele Grigore, care spunea aşa: Am fost la biserică, am stat la masă şi mă uit că mai este o oră până la adunare şi am zis să mă întind un pic; şi spunea el mai departe: A bătut cineva la poartă, m-am trezit, m-am dus la poartă şi nu era nimeni. Iar mă întind pe pat, iar mai bate o dată la poartă, şi m-am dus să văd cine e, şi iarăşi nu s-a văzut nimeni. Şi apoi, zice el: Domnul a bătut să mă atenţioneze, ce fac? Pleci la adunare, nu te pregăteşti? Aşa cum Domnul îl chema pe Samuel, iar el răspundea: „Iată-mă”.

De aceea îi pomenim mereu pe fraţii noştri care au plecat Dincolo. Şi vreau să închei cu un verset din Ep. către Evrei a Sf. Ap. Pavel, cap. 13, vs. 17: Ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează peste sufletele voastre, având să dea seamă ca să facă aceasta cu bucurie, şi nu suspinând, căci aceasta nu va fi de nici un folos. Rugaţi-vă pentru noi, căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind ca în toate cu cinste să trăim, şi mai mult vă rog să faceţi aceasta ca să fiu dat înapoi mai curând…

Să ascultăm de mai-marii noştri. Este o vreme a cernerii, preaiubiţi mei, şi în vremea aceasta ni se va vedea şi credinţa noastră, dacă vom fi o lumină sau o sare.

din cuvântul fratelui Toader Neagu,
din Pechea – GL, ţinut la Adunarea Oastei din Dublin, 7-8 dec. 2019

Lasă un răspuns