Meditaţii

”Lupta cea de a doua, cu balaurul politic” *

 – repere de necontestat  –

”Cică Minciuna se duse odată la Adevăr şi îi ceru o haină cu care să-şi acopere răutatea. Eu n’am o astfel de haină — îi răspunse Adevărul — pentru că eu sunt adevăr. Minciuna se duce atunci la înşelăciune şi o rugă pe ea să-i dea o haină. Eu am o haină de aceasta — răspunse înșelăciunea — dar nu pot să ți-o dau pentru că o folosesc eu însămi. Desnădăjduită, Minciuna se întoarse atunci la »tatăl ei diavolul« (Ioan 8, 44) și îl rugă plângător: Tată, te rog dă-mi o haină cu care să-mi acopăr răutatea căci altcum nu pot face nici o ispravă prin lume. Bine, fică dragă — îi răspunse diavolul — iată ţi-o dau: du-te şi te bagă în politica de partid… asta-i haina cea mai potrivită pentru tine cu care izbândă mare vei putea face pentru împărăţia iadului meu… Şi, cică, de atunci, minciuna s’a băgat în politicade partid, sau mai bine zis, politica de partid s’a făcut haina minciunii. Să mai stăruim asupra adevărului din această legendă, cred că e de prisos. Politica de partid purcede cu adevărat dela »tatăl minciunii«, dela diavolul.”

( Preot I. Trifa, Oastea Domnului, din 27.09.1931,  nr. 39 )  

 *   *   *                                            

”O, câtă grijă va trebui ca în viitor toţi fraţii credincioşi care vor mai avea vreo răspundere în Lucrarea Domnului să se ferească de orice politică lumească, de orice amestec cu oamenii politicii acesteia, pentru a nu aduce în nici un fel asupra Lucrării lui Dumnezeu învinuiri nedrepte şi acuze că ar fi o lucrare amestecată cu lumea politică şi cu nelegiuirile ei. Lumea e lume, iar Evanghelia este Evanghelie. Nici o legătură nu trebuie să existe între lucrările lor. Nici un amestec şi nici o asemănare. Oricine rosteşte Numele Domnului trebuie să se depărteze de orice fărădelege sau de orice ar putea deveni aşa. Pentru că nechibzuitul care face pleacă, dar ponoasele lui rămân.”

(Hristos – mărturia mea / Traian Dorz. – Ed. a 4-a, rev. – Sibiu : Oastea Domnului, 2016, pag. 360)        

 *   *   *                            

   ”Lucrarea Oastei Domnului n-a avut niciodată nici un amestec cu scopurile lumeşti ale politicii şi nici nu va avea.”

((Hristos – mărturia mea / Traian Dorz. – Ed. a 4-a, rev. – Sibiu : Oastea Domnului, 2016, pag. 471)      

 *   *   *

”– Ce aspect politic are Oastea Domnului?                                                                                       

  – Nici un aspect politic. Absolut nici unul, în afară de cel poruncit de Evanghelie sau insinuat de prigonitori”

(Istoria unei Jertfe, vol. IV / Traian Dorz – Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016)

 *   *   *

Trăiască Domnul”! (2 Samuil 22, 47) – Acesta este strigătul electoral al Oastei Domnului.

”Este iar vremea alegerilor politice. Răsună iar «trăiască» în dreapta, «trăiască» în stânga. De ani de zile, poporul tot striga «trăiască», schimbând numele trăitorilor, în nădejdea că va veni binele și ușurarea — dar binele nu mai vine.                                                                       

Noi ne-am mai spus părerea: binele nu va veni atât de la schimbările politice cât mai ales de la schimbările înspre bine ale purtărilor noastre ale tuturor; a conducătorilor ca și a poporului.                   

Crezul nostru politic l-am spus în anul 1926: o schimbare înspre bine se va face în mult încercata noastră țară numai când la cârma ei va veni… Iisus Hristos; adecă atunci când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va fi cârmuitorul sufletesc al nostru al tuturora; al conducătorilor de sus ca și al poporului de jos.                                                                                                                                

Binele va veni numai în măsura în care aluatul evangheliei va dospi țara aceasta… numai în măsura în care evanghelia va dospi viața și traiul conducătorilor și poporului. Noi așteptăm binele de la strigarea psalmistului David: ‘Trăiască Domnul« (2 Samuil 22, 47). Acesta e strigătul al Oastei Domnului. În strigătul acesta, noi putem fi siguri că nu ne vom înșela. Când Domnul va trăi viu în inimile noastre ale tuturor, ale conducătorilor ca și ale poporului, atunci — și numai atunci — se vor schimba ca prin minune stările din mult încercata noastră țară.

(Pr. Iosif Trifa,  Lumina Satelor, Nr. 20/ 31 mai 1931)

 *   *   *

 ”Scumpii mei fraţi ostaşi! Arătaţi oamenilor pe tot locul ce lucru grozav este să lupţi în fronturile diavolului. Spuneţi-le că, politica de partid este şi ea un steag al diavolului, un steag pe care e scris cuvântul ură, duşmănie, împărechere, răzbunare. Strigaţi pe oameni să fugă de sub acest steag şi să între sub steagul nostru, căci pe-al nostru steag e scris iubire, dragoste, pace cu Dumnezeu şi cu oamenii.

( Pr. Iosif Trifa, Oastea Domnului, 1930-02-16 / nr. 8 )

*  *  *

”Într-o revistă din străinătate citesc un articol interesant și potrivit la frământările politice din zilele noastre.

Politica de partid – scrie învățatul – este opera lui Satan; este opera Necuratului de a învrăjbi pe oameni, pentru ca și prin aceasta să primejduiască și să zădărnicească realizarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Politica de partid e opera lui Satan, pentru că în ea se întâlnesc și înfloresc toate virtuțile iadului.

În politica de partid veți afla trufia. Lupta dintre „șefii” partidelor e lupta trufiei, care de care să rămână mai mare.

În politica de partid veți afla minciuna. „Diavolul e tatăl minciunii (Ioan 8, 44) și nicăieri n-are „tatăl minciunii” un seceriș așa de bogat ca în politica de partid, care e plină de minciuni (ascultați cum răsună minciunile acum pe vremea alegerilor).

În politica de partid veți afla apoi vrajba și ura cea mai diavolească. Politica de partid dezbină chiar și pe cei din o casă și o familie. Oare nu este și lucrul acesta o mărturie grăitoare, că politica de partid e averea lui Satan?

În politica de partid veți afla apoi lăcomia și iubirea de argint. Politicienii se ceartă și se luptă nu atât pentru binele oamenilor, cât mai ales pentru ca să ajungă care de care la oala cu carne. Politica de partid seduce și pe cei mai buni fii ai neamurilor și îi strică cu iubirea de argint (vai, un adevăr acesta care se poate constata).

Și așa mai departe înșiră învățatul diavoleștile virtuți ale politicii de partid. La acestea, noi mai adăugăm una: alcoolul, duhul diavolului cu care lucrează politica de partid mai ales pe timpul alegerilor.

Și mai adăugăm o dovadă din zilele noastre: Majestatea Sa Regele a intervenit pentru o pace și o împăcare politică între frați. Însă Satana cu meșteșugurile lui a împiedicat acest lucru bun.

Cu adevărat îți vine să crezi că de fapt, politica de partid e opera Necuratului: cu urmări slabe și pentru evanghelie și pentru popoare. Odată și odată va trebui să piară politica de partid. Să nădăjduim că în zilele noastre se scurg ultimele ei ape murdare.

Locul politicii de partid trebuie să-l ia aluatul evangheliei care va trebui să dospească odată și viața politică.”

( Pr. Iosif Trifa, Lumina Satelor nr. 26, 26 iunie 1927 )

 

* Hristos – mărturia mea / Traian Dorz. – Ed. a 4-a, rev. – Sibiu : Oastea Domnului, 2016, pag. 502