Oastea Domnului

,, Mă duc în lume…”

Într-o familie am văzut un copilaș, care, dacă-l supăra cineva din ai casei cu ceva, spunea necăjit, repetând de mai multe ori: ,, Mă duc în lume”.

Părinții și ceilalți ai casei  făceau mult haz de aceste vorbe ale copilașului, dar eu m-am gândit mult, căci amănuntul acesta mi-a trezit un gând trist: În câte cazuri și case, mi-am zis, – lucrul acesta – din nefericire se petrece, în mod real. Câți copii din cauza lipsei de grijă a părinților, prin dovezile de răutate și stricăciune timpurie pe cari  carele dau, parc-ar spune: ,,Ne ducem în lume, ne pierdem”. Iar părinții în loc ca să vadă primejdia care-i pândește pe copii lor, îi încuviințează, îi încurajează chiar, pentru ca aceștia să se poată cufunda cât mai degrabă și cât mai adânc în noroiul stricăciunii. În câte cazuri chiar părinții credincioși, au o purtare vrednică de osândit în această privință!

Cum îți crești copiii, fratele meu? Îi aduci tu în fiecare zi la Domnul Iisus, pentru ca să fie binecuvântați?

I.CAPĂTĂ

……………………………………

Nu mă vor împiedeca

             O fetiță mică, de 7 ani, era pe patul de moarte. Sora ei citea din Biblie. Fetița îi ceru atunci să citească textul de la Marcu 10. 14-16, apoi zise: ,, Ce bine e că acum pot să mă duc la Domnul Iisus îndată. Acum nu voiu mai fi împiedecată de ucenicii Lui, ca acei copilași de pe vremea Lui de care vorbește Biblia.

,,Lăsați copilașii să vină la Mine”, a zis Iisus. Noi știm că dacă vom fi așa curați cu inima cum sunt copilașii, vom moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

din Calendarul foii „Isus Biruitorul” pe anul de la Domnul 1948, întocmit de Tit I. Trifa și Traian Dorz – Cartea de Aur, Sibiu, str. Turnului, Nr. 9