Traian Dorz

Mai bine un copil

Cel care se mulţumeşte cu ce este al său este omul mulţumit. Dar omul fericit este numai acela care poate să dea din al său şi altuia care are mai puţin ca el, aşa cum a făcut Domnul Iisus, Care, venind în lume, S-a dat pe Sine pentru noi toţi, spunând: Jertfa Mea a adus mântuirea voastră, iar jertfa voastră va aduce mântuirea lumii.
Nici un mântuitor al lumii n-a mai făcut aşa. Nici un învăţător, în afară de Hristos, n-a mai aplicat el însuşi mai întâi învăţătura sa asupra lui, dându-şi tronul său, dându-şi slava sa, dându-şi puterea sa, viaţa sa, jertfa sa pentru supuşii săi.

Avându-le pe toate acestea şi jertfindu-le pentru ai Săi, Mântuitorul nostru S-a dovedit singurul Mântuitor Adevărat. Nici unul, în afară de Hristos, n-a mai făcut aşa. Şi numai El ne-a ajutat şi pe noi să facem astfel.

Cine mai are milă, îi mai mângâie şi-i mai eliberează cu adevărat pe cei asupriţi, afară de El? Cine îşi mai dă viaţa pentru fiii săi aşa cum a făcut El?

Iubirea e martoră. Adevărul e martor. Conştiinţa noastră e martoră, la fel, că nimeni altul decât El n-a mai avut o milă desăvârşită de noi toţi. Şi El ne-a putut face şi pe noi să fim în stare să ne dăm viaţa pentru fiul nostru şi pentru fiii noştri.

Doar El este cu adevărat, pentru oricine crede în El, şi ascultă de El, şi-L urmează cu adevărat pe El, Veşnicul Mântuitor şi Dumnezeu.

L-ai primit tu? Îl urmezi tu? Îl slujeşti tu pe Iisus?

Slavă veşnică Ţie, Tatăl şi Marele nostru Dumnezeu şi Eliberator de sub tirania diavolului, de sub puterea păcatului şi de sub urmările oricărui blestem!

Dă-ne un Copil Sfânt, pe Fiul Tău, Care să fie o binecuvântare pentru noi toţi. Te rugăm, fă prin puterea Ta ca tot mai multe conştiinţe să fie luminate de cunoaşterea Ta prin El.

Tot mai multe suflete să capete eliberarea de la Tine prin El.

Tot mai multe popoare să primească împărăţia Ta fericită, în care nu mai există nici o asuprire, nici o nedreptate, nici o silnicie pentru nimeni.

În care nu vor mai fi lacrimi îndurerate .

Nici nevinovaţi asupriţi.

Nici muncă silnică.

Şi în care şi noi împreună cu El să fim fericiţi şi nemaidespărţiţi, într-o libertate sfântă, desăvârşită şi veşnică în care vom fi toţi ca nişte copii sfinţi cu Tine, Mama noastră dulce, sub aripile Tale fericite şi dulci. Toţi şi pentru totdeauna.

Slavă Ţie, slavă veşnică numai Ţie, Dulcele Iisus!

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns