Meditaţii

Mai fericită este o pace smerită decât o luptă îngâmfată.

7. Când Îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, El îi face acestuia prieteni şi pe vrăjmaşii lui;
dar când Îi sunt urâte Domnului căile cuiva, El îi face duşmani şi pe prietenii săi.

8. Fereşte-te de planurile care vin din inimă, şi nu din minte.
Mintea să plănuiască, iar inima să asculte.
Aşa este de la Dumnezeu şi aşa este fericit şi mântuitor.
Să ne disciplinăm voinţa inimii, să se deprindă a asculta de gândirea rece a minţii.
Şi mintea să se deprindă a voi să simtă cu căldura inimii.

9. Mai fericită este o pace smerită decât o luptă îngâmfată.
Dumnezeu va fi totdeauna de partea celui paşnic care cedează, care renunţă, care rabdă,
– dar va fi totdeauna împotriva celui neînduplecat, nerăbdător şi nesincer.

10. Fericit este totdeauna acel care alege mai degrabă pacea decât lupta.
Fericit este totdeauna acela care zice ca Biblia: „Mai bine o bucată de pâine uscată, dar cu pace, decât o casă plină de cărnuri, dar cu ceartă…”

11. Cei credincioşi sunt numiţi fii ai păcii (Lc 10, 16),
şi făcători de pace (Mt 5, 9),
şi vestitori ai păcii (Isaia 52, 7).
Pentru că Dumnezeul lor este Dumnezeul Păcii (I Cor 14, 33),
pentru că Împăratul lor este Împăratul Păcii (Isaia 9, 6; Evr 7, 2; Ef 2, 14)
şi pentru că Ierusalimul de Sus, care este adevărata şi Veşnica Patrie a celor credincioşi, este Patria Păcii (Gal 4, 26; Evr 12, 22; Apoc 3, 12)…

12. O, ce bine ar fi dacă astăzi ar fi printre credincioşi mai mulţi acei care acoperă o greşeală, chiar unde este – şi nu acei care descoperă chiar unde nu este.
Care aleg mai bine să sufere decât să nedreptăţească.
Mai degrabă să ierte decât să se certe.

13. Prietenul adevărat iubeşte oricând – şi în nenorocire ajunge ca un frate,
fiindcă adevărata dovadă a iubirii se arată numai în nenorocire.

Săgeţile biruitoare / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Lasă un răspuns