Meditaţii

Maica Domnului Iisus

– Unicul Vas învrednicit de toată Lucrarea tainică a Sfintei Treimi

13 – Hristos ar fi putut mântui lumea și fără ucenicii Săi, dacă ar fi vrut să înlăture cu totul împreună-lucrarea lor cu El.
După cum Dumnezeu ar fi putut face acest lucru și fără Întruparea ca Om a Fiului Său Iisus Hristos, din Preasfânta Fecioară Maria.
Căci lui Dumnezeu toate lucrurile Îi sunt cu putință (Matei 10, 26).
– Dar în Înțelepciunea Sa cea veșnică El a ales să fie astfel mântuirea noastră, căci în acest fel a găsit El că va fi cel mai bine.

14 – Mântuitorul ar fi putut să Se Întrupeze venind în lume și în alt fel, pentru că Dumnezeu fiind, El nu putea fi îngrădit de legi omenești și de piedici de netrecut în alegerea căilor Sale, – dar a ales-o pe Preasfânta Fecioară Maria ca mijlocitoarea celei mai binecuvântate căi, prin care trebuia să vină El între oameni – pentru mântuirea oamenilor.

Fiindcă nici o altă cale nu era mai potrivită ca aceasta, nici mai curată și nici mai iubitoare pentru noi, nici un alt mijloc nu era mai bun, și nici o altă ființă nu era mai curată și mai frumoasă ca ea.
Spre a fi vrednică de Sfințenia Celui ce venea să sfințească toate, de la Dumnezeu și pentru Dumnezeu.
O, ce tainică și iubitoare este Înțelepciunea lui Hristos!

15 – De ce Preasfintei Fecioare Maria i s-a închinat arhanghelul strălucit zicîndu-i:
“Plecăciune Ție căreia Ți s-a făcut mare har” (Luca 1, 28)?
– fiindcă Duhul Sfânt Se pogorâse peste ea, și Puterea Celui Preaânalt o umbrise Sfântul care Se Năștea din ea era Fiul lui Dumnezeu.
Iată, aici în alegerea Sfintei Fecioare Maria ca mijloc al întrupării lui Hristos, toată Lucrarea Sfintei Treimi.
Ea se împlinise în clipa aceea într-o Singură ființă omenească, pentru toată omenirea.
De aceea trebuie toate neamurile s-o numească fericită!

16 – Duhul Sfânt Se pogorâse peste Maica Domnului, înainte de a coborî peste apostoli și peste Biserică.
Puterea Celui Preaînalt o investise pe ea cu o strălucire eternă și unică, înainte de a-i investi pe apostoli.
Și împărtășirea cu Hristos prin primirea în ființa ei a Trupului și a Sângelui Său Sfânt, o sfințise pe ea cea mai dintâi și în cel mai presus fel, înaintea tuturor celor ce vor veni pe urmele Lui…
Iată un mare adevăr nesocotit de prea mulți “credincioși” astăzi, spre veșnica lor pagubă.

17 – De ce Hristos și-a ridicat Ochii Săi spre ucenicii Săi ca spre niște înălțimi – și le-a zis: “Ferice de voi, pentru că Împărăția lui Dumnezeu este a voastră…” (Luca 6, 20)?
Pentru că după cum Preasfânta Fecioară, în clipa Întrupării avea în sine pe Hristos, toată Lucrarea viitoare a Sfintei Treimi, – tot așa toată desfășurarea Lucrării de mântuire de care Dumnezeu în toate feluritele Sale înfățișări urma să o desăvârșească, – Hristos o vedea atunci în sfinții Săi apostoli.
Hristos vedea atunci în ei toată Biserica Sa, și tot nemărginitul număr al celor ce se vor mântui prin Cuvântul mărturisit de ei.

18 – Viitorul stă în Prezent, după cum lanurile de mâine stau în sacii de azi și după cum roadele de la toamnă, stau de cu primăvară în sapa din mâinile gospodarului, și după cum clădirea viitoare stă în pietrele sau în lemnele pe care le strângi acum și după cum adunarea de mâine, stă în cuvântul pe care tu îl mărturisești azi cu putere, în graiul tău.

19 – În Preacurata Fecioară, Maica Domnului Iisus – îngerul slăvit vedea Unicul Vas învrednicit de toată Lucrarea tainică a Sfintei Treimi.
De aceea s-a apropiat cu venerație și s-a plecat cu smerenie în fața ei, fiindcă se pleca în fața lui Dumnezeu din ea, în fața Biruinței din El.

20 – Ridicându-și privirile spre ucenicii Săi, Mîntuitorul Își arăta toată prețuirea Lui pentru jertfa și pentru toată lupta pe care o vor duce ei, pentru împlinirea Voii Tatălui Ceresc – pentru răspândirea Lucrării Duhului Sfânt, pentru puterea Evangheliei Sale.
Tot ce este astăzi și va fi până la sfârșitul veacurilor prin Hristos și prin Biserică în lume și în ceruri – în clipa aceea era în apostolii Domnului.
De aceea El i-a prețuit atât de mult.
Și noi trebuie la fel să-i prețuim.
Te rugăm Doamne Iisuse, ajută-ne.
Amin.

Traian Dorz, din „Mărturisirea Strălucită”

Lasă un răspuns