Traian Dorz

Mama Fiului juruinţelor sfinte

Binecuvântată fii tu, Mamă, care nu-ţi uiţi juruinţele sfinte ce ţi-au adus un Fiu sfânt ca să-L creşti pentru slava lui Dumnezeu. Ferice de tine că ai crezut puternic şi ai împlinit frumos legământul tău sfânt!

Plecăciune ţie! Binecuvântată eşti tu între femei.

Şi toate neamurile pământului să te numească fericită.

Tu ai dat primele sfinte învăţături Marelui tău Fiu, Marelui nostru Învăţător.

Tot ce a învăţat El ca om în viaţa Lui de copil al tău, Sfântă Maică a Lui şi a noastră, era învăţătura ta.

Numai El şi tu, Sfântă Maică a Lui şi a noastră, aveaţi ştiinţă despre câte din cuvintele Lui de mai târziu s-ar putea spune: De la mama Lui le-a auzit.

Câte din pildele Lui frumoase de mai târziu le-a auzit cândva din gura ta când Îl ţineai pe genunchii tăi sfinţi, cu obrajii Lui alipiţi de inima ta, lângă sânul stâng… Câte Îi vor fi călăuzit gândurile spre adevăr, spre dragoste şi spre milă!

Cât de minunat cunoşteai tu cuvintele cele sfinte ale lui Dumnezeu!

Ce limpede curgeau de pe buzele tale sfintele lor izvoare când plecăciunea arhanghelului te-a fericit!

Vestea pe care ţi-a adus-o el te-a făcut să înalţi cea mai inspirată cântare de laudă lui Dumnezeu. Cea mai duioasă mângâiere pentru cei smeriţi. Şi cea mai adevărată profeţie pentru tine (Luca 1, 46-56).

Binecuvântată fii tu, Maica Domnului nostru (Luca 1, 43)!

Tu eşti învăluită în tot soarele harului lui Dumnezeu, în care ai fost aşezată din veşnicie, pe veşnicie, prin voia Lui şi prin slujba ta (Luca 1, 48; Apoc. 12, 1).

Vremile sunt sub picioarele tale, pentru că tu eşti mai presus decât ele… Şi când nu va mai fi lună, tu vei fi tot ce ai fost pe veci.

Cununa celor douăsprezece virtuţi străluceşte ca nişte stele în jurul capului tău– fii în vecii vecilor binecuvântată!

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns