Oastea Domnului

Mântuitorul aşază Taina Sfântului Botez

„Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit” (Mc 16, 16).

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului. Amin.”

„Deci cei ce au primit cuvântul lui – rostit de Sf. Ap. Petru – s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete” (Fapte 2, 41),

Cuvântul suflete ne dă să înţelegem copii şi adulţi. Deci copiii n-au fost omişi de la botezul administrat de Sfinţii Apostoli. Nu se spune afară de copii, ci suflete.

„Mulţi se botează ca Simon Magul (cf. Fapte 8, 13). Şi-a cufundat trupul în apă, dar nu şi-a luminat inima cu Duhul. Trupul s-a coborât şi s-a ridicat iarăşi, dar sufletul nu s-a îngropat cu Hristos (Col 2, 12) şi nici nu s-a ascultat împre-ună cu Hristos” (Sf. Chiril al Ierusalimului).

„După cum trupul Lui îngropat în pământ a produs rodul cel mare, Mântuirea lumii, tot aşa şi trupul nostru, fiind îngropat prin Botez, a produs rod: învierea, dreptatea, sfinţirea şi mila şi miile de bunătăţi şi la urmă învierea din morţi” (Sf. Ioan Gură de Aur).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011