Oastea Domnului

Mântuitorul aşază Taina Sfintei Cununii

Mântuitorul a spus că orişicine îşi va lăsa nevasta, afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte (cf. Mt 5, 32).

Mântuitorul a luat parte, împreună cu Mama Sa şi cu ucenicii Săi, la nunta din Cana Galileii, binecuvântând şi prefăcând apa în vin: vinul cel nou, băutura cea nouă, simbolul vieţii celei noi (cf. In 2).

Despre căsătorie

„Nu este bine ca omul să fie singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Fac 2, 18).

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup” (Ef 5, 31).

„Fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei” (I Cor 7, 2).

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat” (Evr 13, 4).

„Căsătoria este singura rămăşiţă a vremurilor de fericire din Rai” (Asterie al Amasei).

„Căsătoria este instituţia pentru aceste două temeiuri: dragoste divină şi naştere de copii” (Asterie al Amasei).

„Căsătoria este scut al curăţiei” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Nunta este un act solemn care leagă neamul omenesc la un loc şi este pricina a multe binecuvântări” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Ce legătură tainică este între doi soţi: ei se roagă împreună, suferă împreună şi împart bucuriile ca şi necazurile. Viaţa lor este o viaţă de dragoste şi rugăciune” (Tertulian).

„Nunta păstrează sfinţenia. Caracterul înalt şi sfânt al nunţii respinge total muzica, dansurile şi cântecele absurde, vorbele ruşinoase, pompa diavolească, tulburarea şi celelalte manifestări neruşinate care au loc de obicei la nuntă. Ele sunt păcate şi nu întăresc legătura căsătoriei, ci mai degrabă o zbuciumă. Este ca şi cum ai chema demonii la nuntă. Toate acestea trebuie să fie înlăturate, să fie chemat Dumnezeu mijlocitor tuturor faptelor noastre” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Curăţia este lanţul de nesfărâmat al căsătoriei” (Asterie al Amasei).

„Căsătoria e o făgăduinţă de fericire şi o învoire cu martirajul” (Giovani Papini).

„Noi să căutăm la femeie dragostea divină, modestia şi blândeţea caracterului, căci acestea sunt semnele frumuseţii adevărate” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Voieşti ca femeia să te asculte după cum Biserica ascultă de Hristos? Îngrijeşte-te şi tu de ea după cum Hristos s-a îngrijit de Biserică” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Mamele sunt cu adevărat mame nu numai dând naştere copiilor lor, ci mai ales dându-le bună creştere” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Nu lăuda pe femeie pentru frumuseţea ei. Acest fapt este al sufletelor desfrânate. Tu caută frumuseţea lăuntrică şi imită pe Mirele Bisericii. Frumuseţea din afară este plină de mângâiere şi uşurătate, te duce la gelozie şi de multe ori săvârşeşte absurdităţi” (Sf. Ioan Gură de Aur).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011